VIŠEMILIONSKA OPREMA U JAMI "OMAZIĆI" U POTPUNOSTI SAČUVANA OD POŽARA

ZAHVALJUJUĆI PREDANOM RADU RUDARA I STRUČNOSTI RUKOVODEĆIH KADROVA JAMSKI UGALJ USKORO PONOVO NA TRŽIŠTU

Pvog avgusta ekipa Čete za spasavanje pristupila je kompleksu mehanizovanog čela i konstatovala da je rudarska oprema potpuno ispravna i da se kao takva bez problema ponovo može staviti u funkciju, što će ubrzati pokretanje jamske proizvodnje uglja.

Prošlo je nešto više od pet mjeseci kako je u jami "Omazići" rudnika "Banovići" izbio požar, što je automatski izazvalo prekid proizvodnje jamskog uglja i potpuno zatvaranje jame. Polemisanje o nastaloj šteti vrlo brzo se proširilo po svim medijima od strane nedobronamjernih s ciljem izazivanja straha za opstanak jame i mnogobrojna radna mjesta.

Međutim, danas, nakog gašenja požara i saniranja požarom zahvaćenih prostorija iz Štaba službe spasavanja stigle su informacije da je višemilionska rudarska oprema sačuvana od požara, kao i od potapanja vodom, što svakako ne bi bilo moguće bez stručnog rukovođenja operacijom gašenja požara i saniranja jamskih prostorija od strane Štaba za spasavanje, kao i predanog rada rudara Podzemne eksploatacije uglja, ali i stručnosti i znanja rukovodećeg kadra Rudnika.