Upravu Društva čine:


Direktor Društva
Rasim Dostović

Rođen 10.10.1961. godine. Diplomirani inženjer tehnologije. Od 1989. godine zaposlen u RMU "Banovići" d.d. Banovići . Oženjen i otac dvoje djece.


Izvršni direktor za tehničke poslove
dr. Mirsad Bećić, dipl.ing.rud.

Rođen 01.04.1973. godine u Banovićima. Doktor tehničkih nauka iz oblasti rudarstva. Od 2001. godine zaposlen u RMU "Banovići" d.d. Banovići.


Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove
Enes Šabanović, dipl.pravnik

Rođen 20.02.1989. godine u Banovićima. Osnovnu školu završio u Banovićima, a nastavak školovanja nastavio u Tuzli JU Gimnazija "Meša Selimović". Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od 2015. godine do 2022. godine bio je zaposlenik "Litvatrans" d.o.o. gdje je obnašao funkcije Referenta za opšte i pravne poslove, Rukovodioca pravnih poslova, te Direktora Društva. Od 01.10.2022. godine do 22.06.2023. godine obnašao je funkciju Direktora Društva Turbo Start d.o.o. Živinice. Oženjen, otac dvoje djece.


Izvršni direktor za ekonomske poslove
Adem Bošnjić, dipl.ecc

Rođen 23.10.1977. godine u Banovićima. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od 2007. do 2021. godine bio je zaposlen u MKD Mikrofin d.o.o. i u tom periodu obnašao funkcije Kreditnog službenika i savjetnika za osiguranje. Od 2021. godine je uposlenik RMU "Banovići" d.d. Banovići i obnašao funkicije Ekonomiste za pribavljanje i plasman finansijskih sredstava, te funkciju Glavnog analitičara finansijskih tokova. Oženjen, otac jednog djeteta.


Izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti
dr.sc. Nenad Todorović, dipl.ing.rud.

Rođen 13.06.1969. godine u Banovićima. Osnovnu školu završio je u Banovićima, a školovanje nastavio u Mješovitoj srednjoj građevinsko - geodetskoj školi u Tuzli. Diplomira je 1997. godina na Rudarsko - geološko - građevinskom fakuletetu univerziteta u Tuzli. 2006. godina na istom Fakultetu stiče zvanje magistra rudarstva, a već 2013. godine postaje doktor tehničkih nauka iz područja rudarstva. 1999. godine zasniva radni odnos u RMU "Banovići" d.d. Banovići, gdje je obavljao funkcije Inženjera tehnološkog procesa u jami, Asistenta tehničkog rukovodioca jame, Asistenta tehničkog rukovodioca jame za otkopavanje, Izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti, zatim Glavnog projektanta za podzemnu eksploataciju, te Glavnog inženjera za podzemnu eksploataciju. također, bio je angažovan kao stručnjak iz prakse - asistent na RGGF-u Tuzla na predmetima: Energetika i energetski resursi, Mehanika fluida i osnove klimatologija ventilacija rudnika. Angažovan je bio i kao stručnjak iz prakse - asistent na postidplomskom studiju RGGF-a Tuzla na užoj naučnoj oblasti geookolišni inžinjering.