Nadzorni odbor Društva nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane Zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni Odbor čine:

Bego Birparić, dipl. ing. rud - predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala)
Edin Kurtić, dipl .pravnik - član Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala)


Antun Luburić, dipl.ing. prometa - član Nadzornog odbora (predstavnik privatnog kapitala)

Rođen je 1968. godine u Vukovaru, gdje je završio srednju školu. Fakultet prometnih znanosti, željeznički smijer, završio je u Zagrebu. Drugi put obnaša funkciju člana Nadzornog odbora u RMU "Banovići" d.d. Banovići na period od četiri godine.