Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2021. godinu broj 6472/21 od 09.04.2021. godine

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2018. godinu

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2017. godinu

Plan javnih nabavki RMU "Banovići" d.d. Banovići za 2017. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19404/21 od 13.10.2021. godine: " Originalni rezervni dijelovi za elektro opremu ELGOR - HANSEN, HAUHINCO I WICHARY"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 1581/21 od 14.10.2021. godine: " Industrijska ulja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19451/21 od 14.10.2021. godine: "Bušaća spirala bušilice GRYPHON 5C"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 253/21 od 13.10.2021. godine: "Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19164/21 od 08.10.2021. godine: "Radno odijelo 4x ojačano"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 248/21 od 11.10. 2021. godine: "Rezervni dijelovi za putnička i teretna vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 249/21 od 11.10.2021. godine: "Sanacija kašike i klipnjače cilindra otvaranja kašike bagera Liebherr R 9350, popravka polupogona vibracionog sita i ulazne cijevi u primarnu centrifugu i izrada vijaka blok cilindra kočnice DHL"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19112/21 od 08.10.2021. godine: " Nabavka elektroda (materijal za zavarivanje)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19148/21 od 08.10.2021. godine: " Nabavka remenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18835/21 od 06.10.2021. godine: "Kućišta prema crtežima"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18839/21 od 06.10.2021. godine: "Vijčani kompresor za HAUSHERR HBM 120"

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača broj 18837/21 o 06.10.2021. godine: "Plastične lamele za vibraciono sito"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18733/21 od 05.10.2021. godine: "Eksploziv - Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 239/21 od 04.10.2021. godine: "Rezervni dijelovi za drobilična postrojenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 238/21 od 04.10.2021. godine: "Kafa espresso markafe Crema Bar"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18518/21 od 01.10.2021. godine: "Ležajevi"

Tenderska dokumentacije - Predkvalifikaciona faza: Nabavka eksploziva Lot 2: Emulzioni eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka eksploziva Lot 1: Anfo eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 233/21 od 30.09.2021. godine: "Popravka reduktora na vitlu tip: DMF/D 440 4 R, mosne dizalice ser.br. S - 003, nosivosti 20 t"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 233/21 od 30.09.2021. godine: "Popravka reduktora na vitlu tip: DMF/D 440 4 R, mosne dizalice ser.br. S - 003, nosivosti 20 t"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18320/21 od 28.09.2021. godine: "Nabavka računarske opreme"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18147/21 od 27.09.2021. godine: "Sječa, utovar, prevoz i istovar šumskog stabla sa parcela k.č. broj 6,8,9,10,11,40,41,42,242; k.o. Bučik Gornji na lokaciji JUG - 3 Podzemna eksploatacija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18145/21 od 27.09.2021. godine: "Fotokopirni papir, karo papir i papir za ploter HP500"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1449/21 od 27.09.2021. godine: "Univerzalni kabal 3x70/16mm2 , 14/24 kV"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 224/21 od 22.09.2021. godine: "Popravka reduktora na vitlu tip: DMF/D 440 4 R, mosne dizalice ser.br. S - 003, nosivosti 20t"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 222/21 od 22.09.2021. godine: "Alati za bušaću garnituru prema crtežu br. 22-3012-1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17837/21 od 21.09.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 17578/21 od 16.09.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za hidraulične pumpe AGREGATE tipa: AP 2WEHP - 3K70/40/SM na KMŠČ (HAUHINCO I WICHARY) opremu ELGOR - HANSEN"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponjđača broj 17576/21 od 16.09.2021. godine: "Prednja osovina za rovokopač CAT M318C"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17580/21 od 16.09.2021. godine: "Polietilenske cijevu, spojnice i poluspojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17198/21 od 10.09.2021. godine: "Osiguranje motornih vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1396/21 od 17.09.2021. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1394/21 od 17.09.2021. godine: "Gume za pomoćnu mehanizaciju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 220/21 od 17.09.2021. godine: "Gume za teretno vozilo Kamaz i viljuškar Hyster"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17179/21 od 10.09.2021. godine: "Nabavka releja, senzora, kontaktora, sklopki i bimetala"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17177/21 od 10.09.2021. godine: "Opravka tračnih pila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17181/21 od 10.09.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za dizel lokomotivu tip: KSZS - 148 BECKER WARKOP - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17184/21 od 10.09.2021. godine: "Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16967/21 od 07.09.2021. godine: "Nabavka i ugradnja instalacija sistema zza praćenje i evidenciju radnog vremena uposlenika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1705/21 od 08.09.2021. godine: "Nabavka računarske opreme"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 16821/21 od 06.09.2021. godine: "Izrada priključnog SN voda za stub B 10(20)/0,4 kV Lugavije-Bučik"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 210/21 od 03.09.2021. godine: "Vijak blok cilindra kočnice DHL serije 720"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16771/21 od 03.09.2021. godine: "Nabavka tenderskih vozila - 2 komada"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1269/21 od 03.09.2021. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16408/21 od 30.08.2021. godine: "Klizači tregera bagera MARION 201"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16411/21 od 30.08.2021. godine: "Recertifikacija sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 sa dva nadzorna audita u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 16648/21: " Bušaća spirala bušilice GRYPHON 5C"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 16576/21 od 01.09.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za transportni sistem TIP: SKS - 100/900 NL "PIOMA" i sklopnika TIP: RE 22 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 207/21 od 01.09.2021. godine: "Defektaža zamjenskog stepena duvaljke AERZEN GM220L ser.br. 1570110"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15689/21 od 18.08.2021. godine: "Rezervni dijelovi sa ugradnjom za mjenjač autodizalice Terex"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15687/21 od 18.08.2021. godine: "Angažovanje fizičke radne snage na poslovima čišćenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15692/21 od 18.08.2021. godine: "Ventilski blok filtera visokog pritiska (komplet) za hidraulični bager Terex RH 120EOrginal - prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 16075/21 od 24.08.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15951/21 od 23.08.2021. godine: "Advokatske usluge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 201/21 od 20.08.2021. godine: "Nabavka VN osigurača sa udarnom iglom VVC 6/12 kV, 50 A 292x68 mm"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 200/21 od 20.08.2021. godine: Labaratorijsko ispitivanje uzoraka monilita i uporednog vulkanizer. spoja gumene transportne trake"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 199/21 od 20.08.2021. godine: "Rudarska gumena čizma"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15844/21 od 19.08.2021. godine: "Vijčana roba"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1197/21 od 18.08.2021. godine: "Industrijska ulja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15501/21 od 13.08.2021. godine: " Unapređivanje sigurnosnih mjera kod IKT infrastruktura uz nabavku alata i i IT dokumentacije"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15287/21 od 11.08.2021. godine: "Vulkanizacijski materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 195/21 od 13.08.2021.godine: "Akumulatorske baterije za napajanje telefonske centrale na Bešinu"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15463/21 od 13.08.2021. godine: "Nabavka pneumatskih i mehaničkih ventila"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15461/21 od 13.08.2021. godine: " Originalni rezervni dijelovi za dizel lokomotivu TIP KSZS-148 WARKOP -prva ugradnja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15324/21 od 11.08.2021. godine: "Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15323/21 od 11.08.2021. godine: " Nabavka bušaće garniture - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 15325/21 od 11.08.2021. godine: "Nabavka flokulanata"

Odluka o izboru najpoovljnijeg ponuđača broj 15321/21 od 11.08.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 189/21 od 11.08.2021. godine: " Šamotni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 186/21 od 10.08.2021. godine: "Alkaten cijevi Ø 100"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15171/21 od 10.08.2021. godine: " Čelična lučna trodijelna popustljiva podgrada (TH 29) sa veznim priborom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14332/21 od 28.07.2021. godine: "Nabavka filtera"

Zahtjev za dostvavljanje ponuda broj 1132/21 od 05.08.2021. godine: "Čelično zičano pletivo"

Akt broj14960/21 od 05.08.2021. godine - Ispravka greške

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 182/21 od 04.08.2021. godine: "Nabavka i ugradnja/instalacija sistema za praćenje i evidenciju radnog vremena uposlenika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 14840/21 od 04.08.2021. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit u iznosu od 3.000.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 14838/21 od 04.08.2021. godine: "Rezervni dijelovi autoelektronike - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 14835 od 04.08.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM u periodu od 60 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14819 od 04.08.2021. godine: "Nabavka alata za zakivanje vibracionih sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 181/21 od 03.08.2021. godine: "Repromaterijal za crpanje vode iz kratera rudnika PEU Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1118/21 od 03.08.2021. godine: "Nabavka rezervnih dijelova mašina taložnica 226 i 203, 02-2,4X6,9, mašinska i elektro oprema"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 178/21 od 03.08.2021. godine: " Hidraulični akumulatori za rovokopač Komatsu PW 180"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1074/21 od 29.07.2021. godine: "Nabavka remenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1072/21 od 29.07.2021. godine: "Nabavka filtera za mehanizaciju Rudnika Površinska eksploatacija uglja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 174/21 od 27.07.2021. godine: "Rezervni dijelovi za popravak radne mašine traktor - MASSEY FERGUSON"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14079/21 od 26.07.2021. godine: "Hidraulična i zupčasta pumpa - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 13033/21 od 23.07.2021. godine: "Mast MOLUB - ALLOY OG 936 SF HEAVY"

Zahtjev za dosavljanje ponuda broj 13031/21 od 23.07.2021. godine: "Nabavka VN kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 168/21 od 15.07.2021. godine: "Revizija dopunskih rudarskih projekata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1001/21 o 15.07.2021. godine: "Nabavka i ugradnja / instalacija sistema za praćenje i evidenciju radnog vremena uposlenika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13455/21 od 15.07.2021. godine: "Nabavka alata za zakivanje vibracionih sita"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 165/21 od 14.07.2021. godine: "Kalibracija aparata za istakanje goriva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13239/21 od 12.07.2021. godine: "Grafitna šnjura za zaptivanje"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13245/21 od 12.07.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za remont motora Cummins QSL9 utovarivača Hyundai HL 770 - 9A - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13241/21 od 12.07.2021. godine: "Set zaptivača za magnetni ventil (lucifer) parke"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13237/21 od 12.07.2021. godine: "Zamjena obruča (bandaža) na DHL 732 - 195"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13243/21 od 12.07.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi reduktora kružnog kretanja hidrauličnog bagera Liebherr R9350 - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 161/21 od 08.072021. godine: "Monitoring sanitarno fekalnih otpadnih voda"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 161/21 od 08.07.2021. godine: "Periodični pregled PP aparata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 159/21 od 08.07.2021. godine: " Poklopac i žičani umetak PHE 1140"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13006/21 od 08.07.2021. godine: "Gumeno crijevo usisa zraka damper kamiona MARK 36"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13008/21 od 08.07.2021. godine: "Sanacija sklopa rotora drobilice broj 240B"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13004/21 od 08.07.2021. godine: "Ručni mjerni instrumenti za detekciju gasova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 158/21 od 08.07.2021. godine: "Spirala za bušilicu Gryphon 5C prema crtežu br. 22-3012-1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12913/21 od 07.07.2021. godine: "Nabavka gumenih proizvoda"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 12915/21 od 07.07.2021. godine: "Reklamno propagandne usluge (usluge posredovanja u marketinškom oglašavanju na sportskim događajima i aktivnostima na području Tuzlanskog kantona)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 946/21 od 06.07.2021. godine: "Alkoholna i bezalkoholna pića"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 155/21 od 06.07.2021. godine: "Punjenje boca T40 sa medicinskim kisikom 99,5%"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 932/21 od 05.07.2021. godine: "Sladoled, smrznuto povrće, oslić, lignja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 933/21 od 05.07.2021. godine: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH - 29) sa veznim priborom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 153/21 od 05.07.2021. godine: "Valjkasti jednoredi lanac i spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 152/21 od 05.07.2021. godine: "Ispitivanje posuda pod pritiskom i kontrola manometra"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12541/21 od 02.07.2021. godine: "Balansiranje rotora primarne centrifuge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 911/21 od 01.07.2021. godine: "Sladoled, smrznuto povrće, oslić, lignja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12366/21 od 01.07.2021. godine: "CO2 upijači R - 34360"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1203/21 od 29.06.2021. godine: "Uniforme i odijela"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11702/21 od 25.06.2021. godine: "EKSPLOZIV - Lot 1: Anfo eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11704/21 od 25.06.2021. godine: "EKSPLOZIV - lot 2: Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 143/21 od 24.06.2021. godine: " Kočiona lamella i sajla za ručnu kočnicu za traktor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 144/21 od 24.06.2021. godine: " Mast za podmazivanje veš mašine"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Anfo eksploziv"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Emulzioni eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 137/21 od 24.06.2021. godine: "Osiguranje buldozera Komatsu D155AX-6 od 1 godine"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 11531/21 od 23.06.2021. godine: " Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11351/21 od 23.06.2021. godine: "Čelične cijevi"

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 11341/21 od 23.06.2021. godine: "Čelična lučna podgrada trodjelna popustljiva podgrada (TH-29) sa veznim priborom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11189/21 od 22.06.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za buldozer CAT D8R - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 851/21 od 22.06.2021. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11159/21 od 21.06.2021. godine: "Rezervni dijelovi za opravku kompresora E4NF i KNORR VV 450/150-10"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11025/21 od 18.06.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 2.000.000,00 KM u periodu od 24 mjeseca"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11023/21 od 18.06.2021. godine: "Ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10957/21 od 17.06.2021. godine: "Lična zaštita sredstava i opreme"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 127/21 od 17.06.2021. godine: "Popravka PT pumpe i injektora za Cummins motore"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10884/21 16.06.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za damper kamione Mark, Terex i Wabco i reviziju elektrotočka TIP: 5GE776 - prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10351/21 od 10.06.2021. godine: "Higijensko potrošni materijal"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 869/21 od 15.06.2021. godine: "Alkaten cijevi i čelične spojnice"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 10237/21 od 08.06.2021. godine: "Trofazni asinhroni motor sa kaveznim rotorom"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 10211/21 od 08.06.2021. godine: "Gumene čizme rudarske"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10222/21 od 08.06.2021. godine: "Zakovice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 120/21 od 14.06.2021. godine: "Hidrodinamička spojka i pogonska plata za autodizalicu Terex Bendin A300, materijal za teretno vozilo zupčanici i ozubljeno vratilo (izrada)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 117/21 od 10.06.2021. godine: "Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa u prostorijama OJ Standard i usluge"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 115/21 od 10.06.2021. godine: "Unapređenje poslovnog softvera RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 114/21 od 10.06.2021. godine: "Šestomjesečni tehnički pregled videonadzornog Sistema RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 118/21 od 10.06.2021. godine: "Nabavka Licenci za server"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 113/21 od 10.06.2021. godine: "Automatsko mjerilo nivoa nafte sa konzolom i printer kasa za Delta pos sistem"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 112/21 od 09.06.2021. godine: "Pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za posude pod pritiskom i sigurnosnih ventila i osposobljavanje radnika za sticanje zvanja rukovaoca mašinama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 111/21 od 09.06.2021. godine: "Ručna pumpa za pretakanje ulja"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 10153/21 od 07.06.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi za centrifugalnu pumpu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10099/21 od 04.06.2021. godine: "Rudno drvo"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 998/21 od 03.06.2021. godine: " Kontrolni ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9916/21 od 03.06.2021. godine: " Kočione ferode obloge za mašinsko održavanje bagera MARION M7400"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9912/21 od 03.06.2021. godine: " Pregled aparata i opreme u stanici za spašavanje i baždarenje boca za kisik"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9914/21 od 03.06.2021. godine: " Nosači valjaka, ram za pletivo vibracionog sita i oblaganje dezeniranom gumenom oblogom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9910/21 od 03.06.2021. godine: " Originalni rezervni dijeovi za motor CUMMINS M11C"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi za centrifugalnu pumpu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9772/21 od 01.06.2021. godine: "Izrada priključnog SN voda za stub B 108209/0,4 kV Lugavije - Bučik"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9747/21 od 31.05.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9749/21 od 31.05.2021. godine: "Čelična oplata (talpa) i nosač samara sa navrtkama"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Čelična oplata (talpa) i nosač samara sa navrtkama"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 779/21 od 28.05.2021. godine: "Ležajevi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 9480/21 od 27.05.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice Ep 490"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9528/21 od 27.05.2021. godine: "Hidrodinamička spojka i pogonska plata za autorizaciju Terex Bendini A300, materijal za teretno vozilo Peugeot Boxer i tečnost za otklanjanje kamenca, ulja, maziva i ostalih nečistoća"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9483/21 od 27.05.2021. godine: "Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9481/21 od 27.05.2021. godine: "Popravka glave kopmresora tip: MSK 44132"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9478/21 od 27.05.2021. godine: "Popravka hidrodinamičkih spojnica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9467/21 od 27.05.2021. godine: "Veš rudarski (100% pamuk)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 773/21 od 27.05.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9537/21 od 27.05.2021. godine: "Kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 760/21 od 26.05.2021. godine: "Centrifugalna pumpa i rezervni dijelovi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 759/21 od 26.05.2021. godine: "Čelična oplata (talpe); nosači samara sa navrtkama"

Obavjest o jednostranom raskidu Ugovora broj 39/21 od 13.01.2021. godine o javnoj nabavci robe: "Dizel motor za utovarivač HYNDAI HL 770 - 9A"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 752/21 od 25.05.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9313/21 od 24.05.2021. godine:" REXROTH hidraulične pumpe, hidromotori, hidraulični ventili i ventilacijski blokovi - prva ugradnja"

Odluka o dodjeli ugovora rangiranom ponuđaču broj 9312/21 od 24.05.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9299/21 od 24.05.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM u periodu od 60 mjeseci sa grejs periodom 6 mjeseci"

Rješenje broj 9250/21 od 24.05.2021. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8526/21 od 11.05.2021. godine: "Ležajevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9044/21 od 20.05.2021. godine: "ZF mjenjač komplet i prelazna ploča (veza mjenjač motor) međudeklo za teretno motorno vozilo Renault Kerax 420.34"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9042/21 od 20.05.2021. godine: "C02 upijači R-34360"

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 9080/21 od 20.05.2021. godine: "Sanacija i održavanje objekata u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9006/21 od 19.05.2021. godine: "Dvokomponentna pjena MARIFLEX i cijevi sa mješačem za dvokomponentnu pjenu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8946/21 od 19.05.2021. godine: "Protupožarni automatski sistem u server sali"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača beoj 8944/21 od 19.05.2021. godine: "Nabavka klima uređaja i orginalnih rezervnih dijelova za održavanje klima uređaja"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8570/21 od 12.05.2021. godine: "Kontrolni ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 90/21 od 11.05.2021. godine: "Pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za posude pod pritiskom i sigurnosnih venitla i osposobljavanje radnika za sticanje zvanja rukovaoca mašinama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 88/21 od 11.05.2021. godine: "Baždarenje i punjenje boca čistim medicinskim kisikom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 87/21 od 11.05.2021. godine: "Pregled aparata i opreme u stanici za spašavanje i baždarenje boca za kisik"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 86/21 od 11.05.2021. godine: Monitoring tehnoloških otpadnih voda"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8526/21 od 11.05.2021. godine: "Ležajevi"

zahtjev za dostavljanje ponuda broj 89/21 od 11.05.2021. godine: "Elektromotorna pumpa za pretakanje masti"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 85/21 od 11.05.2021. godine: "Hidraulična crijeva 3"1/2 povratnog voda, hidrauličnog bagera LIEBHERR R 350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8166/21 od 06.05.2021. godine: "Nabavka opreme za samosigurnu telefoniju i automatsku detekciju gasnog stanja preko metanometrijske centrale KSP - 2C,proizvođača CARBOAUTOMATYKA S.A. Poljska"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8169/21 od 06.05.2021. godine: " Nabavka metanskog sigurnosnog amonijumnitratnog praškastog eksploziva Ø 38/200"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7887/21 od 04.05.2021. godine: " Čelični poluproizvodi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7885/21 od 04.05.2021. godine: " Usluga rada autodizalice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7666/21 od 29.04.2021. godine: "Vijak sa navrtkom za sedmodijelnu čeličnu podgradu"

Odluka o poništenju postupkka nabavke broj 7663/21 od 29.04.2021. godine: "ZF mjenjač komplet i prelazna ploča (veza mjenjač motor) međudeklo za teretno motorno vozilo RENAULT KERAX 420.34"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7668/21 od 29.04.2021. godine: "Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija objekata i prostorija RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 7661/21 od 29.04.2021. godine: " Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7664/21 od 29.04.2021. godine: "Popravka hirodinamičkih spojnica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 79/21 od 30.04.2021. godine: "Revizija projekata: - DRP izmještanja 6kV dalekovoda DV1 i DV2 Turija, PRP utovar, transport i odlaganje jalovine i taloga iz pogona "Separacija" na odlagaliišta PK "Turija" i PK "Grivice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7739/21 od 29.04.2021. godine: " Ventilacione cijevi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 75/21 od 29.04.2021. godine: " Oprema za videonadzor"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7587/21 od 28.04.2021. godine: " Nabavka internog plina azota (N2) u količinama od 20 tona za savlađivanje požara"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 71/21 od 28.04.2021. godine: " Nosač valjka na transportnom sistemu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj7571/21 od 27.04.2021. godine: "Usluga periodičnih ljekarskih pregleda radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići (članovi štaba službe spasavanja, članovi čete za spasavanje i radnika predloženih od strane stručnog tima)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 68/21 od 27.04.2021. godine: "Kalibracija seizmografa Blast Mate III i defektaža, opravka i kalibracija triaksijalnog geofona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 69/21 od 27.04.2021. godine: "Umjeravanje elektromehaničke vage tip MB 0015"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 67/21 od 27.04.2021. godine: "Rezervni dijelovi za održavanje IKT opreme"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Ventilacione cijevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7437/21 od 26.04.2021. godine: "Opravka vodovodnih i kanalizacionih instalacija u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7435/21 od 26.04.2021. godine: "Rezervni dijelovi za viljuškar Hyster i putnička vozila Ford Sanitet, Škodu Fabiju i Ford Transit, pneumatski udarni odvijač i semerinzi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7234/21 od 21.04.2021. godine: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 662/21 od 23.04.2021. godine: "Ležajevi"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Usluge periodičnih ljekarskih pregleda radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići (članovi službe spasavanja, članovi čete za spasavanje i radnike predložene od strane stručnog tima)

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: " Nabavka internog plina azota (N2) u količini od 20 tona za savlađivanje požara".

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 60/21 od 22.04.2021. godine: "Tovarni list za unutrašnji transport"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7154/21 od 21.04.2021. godine: "Hidrodinamičke spojnice Ep 490"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7152/21 od 21.04.2021. godine: " Originalna pumpa dizanja korpe kamiona Terex MT3600B"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 59/21 od 19.04.2021. godine: "onji dio kašike grabuljara ČGT 1572 (L+D)

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 58/21 od 19.04.2021. godine: "Potrošni materijal za DHL"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6951/21 od 16.04.2021. godine: " Originalni rezervni dijelovi za sistem glasnogovorne veze i blokada širokog mehanizaovanog čela proizvođača ELTEL"

Odluka o izboru najpovolčjnijeg ponuđača broj 6955/21 od 16.04.2021. godine: " Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6953/21 od 16.04.2021. godine: " Rezervni dijelovi za teretna vozila Terex A 300 Bendini, Ford 3536D, Ford 3430D i 3530D i putničko vozilo Ural"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 57/21 od 16.04.2021. godine: " Podrška i održavanje server, mrežne, backup i zaštitne opreme u server salama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 56/21 od 15.04.2020. godine: " Održavanje komunikacione infrastrukture sa pratećim dijelovima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 53/21 od 15.04.2021. godine: "Repromaterijal za toplu vulkanizaciju gumenih transportnih traka"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 54/21 od 15.04.2021. godine: "Oprema za videonadzor"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6845/21 od 15.04.2021. godine: "Izrada vibracionog sita, dijelova za bušilicu GRYPHON 5C i rostova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6789/21 od 14.04.2021. godine: " Originalni dijelovi za damper kamione Belaz 75131 i 75137"

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđača broj 6668/21 od 13.04.2021. godine: "Radovi na izradi ograde i objekata alatnicr na parceli K.Č. 1034 Omazići za potrebe ekshumacije posmrtnih ostataka sa mezarja u Saletovićima, MZ Bučik Gornji"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6671/21 od 13.04.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za tandem, kvačilo i cilindar gredera CAT 16G"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6666/21 od 13.04.2021. godine: "Izrada dijelova za mašinu taložnicu broj 226, lančanika za dvolančani grabuljasti transporter i osovina osmice upravljanja prednjeg mosta kamiona Terex"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6673/21 od 13.04.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za buldozer Komatsu D155AX - 5"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6772/21 od 14.04.2021. godine: "Prevoz radnika"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 541/21 od 12.04.2021. godine: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6598/21 od 12.04.2021. godine: " Kočine obloge za mašinsko održavanje bagera marion M7400"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6331/21 od 07.04.2021. godine: "Rexroth hidraulične pumpe, hidromotori, hidraulični ventili i ventilski blokovi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6176/21 od 06.04.2021. godine: "Hidraulična pumpa za bušaće garniture GRYPHON C5"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5981/21 od 02.04.2021. godine:" Zbrinjavanje opasnog otpada ambalaže onečišćenja opasnim otpadom (prazne bačve od masti i ulja).

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 32/21 od 31.03.2021. godine: "Usluge interneta"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5698/21 od 31.03.2021. godine: "Izbor banke za kredit u iznosu od 3.200.000,00 KM na period od 60 mjeseci sa grejs periodom od 12 mjeseci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaća broj 5733/21 od 31.03.2021. godine: "Angažovanje rovokopača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 27/21 od 29.03.2021. godine: "Defektaža kvara na kamionu IVECO EURO CARGO registarskih oznaka K43-J-715"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5313/21 od 26.03.2021. godine: "Filteri za mašinsko održavanje pomoćne mehanizacije i tekuće održavanje DHL serije 732, 740 i 720"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5311/21 od 26.03.2021. godine: "Polaganje stručnog ispita za zanimanja: tehničar vuče, otpravnik vozova, rukovac manevre, manevrista i tehničar tehničko - kolske službe"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5381/21 od 26.03.2021. godine: "Prevoz radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 5384/21 od 26.03.2021. godine: "Nabavka dva buldozera gusjeničara"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 5212/21 od 24.03.2021. godine: "Čelični poluproizvodi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 23/21 od 23.03.2021. godine: " Rezervni djelovi za održavanje IKT opreme."

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 4992/21 od 22.03.2021. godine: " NABAVKA METANSKOG SIGURNOSNOG AMONIJUMNIRATNOG PRAŠKASTOG EKSPLOZIVA Ø 38/200."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4226/21 od 11.03.2021. godine: "Eksploziv"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 16/21 od 15.03.2021. godine: "Periodični pregled i izdavanje upotrebne dozvole za gum. transportere i viljuškar, ispitivanje mašina za paljenje mina i stručno osposobljavanje radnika za ruk. lako zapaljivim tečnostima i gasovima"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 15/21 od 12.03.2021. godine: "Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za "Datecs" fiskalni uređaj i održavanje istih"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 14/21 od 12.03.2021. godine: "Nabavka i baždarenje PP aparata"

Dostavljanje izvještaja u skladu sa Upustvom o objavi osnovnih elemenata ugovora o provedenim postupcima javnih nabavki u skladu sa ZJN BiH ( 1. - 31. januar 2021. godine)

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 08/21 od 09.03.2021. godine: "Rezervni dijelovi za viljuškar Hyster i putnička vozila Ford Fabia i Ford sanitet"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 7/21 od 09.03.2021. godine: "Kalibracija i izdavanje certifikata o verifikaciji instrumenata za mjerenje alkohola u dahu tip "DREGER""

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 3624/21 od 04.03.2021. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za damper kamion Terex, Wabco i Mark"

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 2767/21 od 19.02.2021. godine: "Kancelarijski materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2567/21 od 1.02.2021. godine: " Hidromotor transporta I O - RING za bušilicu HAUSHERR HBM 120"

Odluke o poništenju postupka nabavke broj 2287/21 od 10.02.2021. godine: " Ventilski blok visokog pritiska (kompet) za hidraulični bager Terex RH 120E"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2285/21 od 10.02.2021. godine: " Unificirani štamparski materijal"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2164/21 od 09.02.2021. godine: "Glave za vijčane kompresore"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2163/21 od 09.02.2021. godine: " Dizel motor 6BAT5.9 - C185 (industrijski remontovan)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1099/21 od 19.01.2021. godine: " Ručne lančane dizalice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 350/21 od 09.03.2021. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3541/21 od 03.03.2021. godine: "Održavanje, nadogradnja i ažuriranje softvera i pratećih baza pod autorskim pravom firme Spin d.o.o. Tuzla koje se koriste u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3543/21 od 03.03.2021. godine: "Nabavka patroniranog emulzionog eksploziva privrednog naziva ELMULEX Ø 90 za probna miniranja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3216/21 od 26.02.2021. godine: "Ležajevi"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Održavanje, nadogradnja i ažuriranje softvera i pratećih baza pod autorskim pravom firme Spin d.o.o. Tuzla koji se koriste u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Nabavka patroniranog emulzionog eksploziva privrednog naziva ELMULEX Ø 90 za probna miniranja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 4/21 od 25.02.2021. godine: "Godišnja licenca za antivirus softver"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 3/21 od 18.02.2021. godine: "Defektaža kvara na kamionu IVECO EURO CARGO reg.ozn. K43-J-715"

Zahtjev za dostavljenje ponuda broj 1/21 17.02.2021. godine: "Bakteriološka analiza životnih namirnica, brisa sa površine predmeta i uređaja"

Tenderska dokumentacija - Predkvalifikaciona faza: "Usluge zdravstvene zaštite"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2335/21 od 11.02.2021. godine: "Kontrolni ljekarski pregledi sa izdavanjem ljekarskog uvjerenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2333/21 od 11.02.2021. godine: "Eksploataciona istraživanja na rudniku Površinska eksploatacija uglja u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Rješenje broj 2241/21 od 09.02.2021. godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1356/21 od 25.01.2021. godine za predmet nabavke: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 539/21 od 11.01.2021. godine: "Pasta za ruke 500gr"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20757/20 od 32.12.2020. godine: "Rezervni dijelovi za mini utovarivač Bobcat T110"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1826/21 od 02.02.2021. godine: Pneumatska pila i pneumatska bušilica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1824/21 od 02.02.2021. godine: "Gumirana crijeva za protoke rashladne tekućine"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1497/21 id 27.01.2021. godine: "Elektroinstalacioni materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1495/21 od 27.01.2021. godine: "Pružasta opruga i opruga obrtnog postolja za vagone"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1265/21 od 22.01.2021. godine: "Nabavka materijala"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1263/21 od 22.01.2021. godine: "Perforacije za mašinu taložnicu (izrada)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 547/21 od 11.01.2021. godine: "Ploče rama postolja (izrada)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 545/21 od 11.01.2021. godine: "Radovi na izmiještanju spomenobilježja NOR-a u naselju Bučik Gornji i sanacija betonske ploče na vagi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 537/21 od 11.01.2021. godine: "Uniforme i odijela"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 419/21 od 08.01.2021. godine: "Kašika četverolančanog grabuljastog transportera 1572 i vezujuće ploče za kašiku (izrada)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1577/21 od 28.01.2020. godine: "Orginalni rezervni dijelovi za mini utovarivač TEREX PT-30- prva ugradnja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1579/21 od 28.01.2021. godine: " Usluge opravke mosnih dizalica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1356/21 od 25.01.2021. godine: "Čelična lučna trodjelna popustljiva podgrada (TH- 29) sa vezivnim priborom."

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 1160/21 od 20.01.2021. godine: "Čelični poluproizvod"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 1157/21 od 20.01.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 1158/21 od 20.01.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 1093/21 od 19.01.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1091/21 od 19.01.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 776/21 od 14.01.2021. godine: "Opravka - revizija niskonaponskih izmjeničnih elektromotora"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 774/21 od 14.01.2021. godine: "Nabavka primarnog drobiličnog postrojenja kapaciteta 1000 t/h GGK 100 mm - 1 komad"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 514/21 od 11.01.2021. godine: "Nabavka patroniranog anfo eksploziva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 516/21 od 11.01.2021. godine> "Nabavka Ex opreme"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 513/21 od 11.01.2021. godine: "Nabavka buldozera gusjeničara putem finansijskog lizinga"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 518/21 od 11.01.2021. godine: "Angažovanje rovokopača"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 511/21 od 11.02.2021. godine: "Čelični poluproizvodi"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 254/20 od 06.01.2021. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20373/20 od 23.12.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20369/20 od 23.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20762/20 od 30.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20433/20 od 23.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20431/20 od 23.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20371/20 od 23.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20177/20 od 18.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača broj 19035/20 od 01.12.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđča broj18993/10 od 30.11.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača brij 18723/20 od 24.11.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača broj 18604/20 od 20.11.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16373/20 od 23.10.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 438/20 od 31.12.2020. godine: "Rastavljanje, čišćenje i defektaža hidrauličnog agregata tip: C55-180K i rastavljanje, čišćenje i defektaža hidrauličnog agregata tip: C45-142"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 451/20 od 31.12.2020. godine: "Elektromotorna pumpa za pretakanje masti"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 441/20 od 29.12.2020. godine: "Nabavka VN rukavica i VN čizama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 439/20 od 28.12.2020. godine: "Oprema za održavanje PP aparata"

Dostavljeni izvještaj o provedenim postupcima po ZJN BiH i zaključenim ugovorima u mjesecu Novembru, a u skladu sa Odlukom Vijeća ministara iz 2015. godine.

Zahtjev za dostavljanje ponuda bro 434/20 od 25.12.2020. godine: " Pumpa mala za dizalicu Terex Bendini A 300"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20472/20 od 24.12.2020. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20503/20 od 24.12.2020. godine: "Nabavka kablova"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 430/20 od 23.12.2020. godine: "Defektaža i popravak soft - startera duvaljke 243 D tip: MCD3220 - T5 - C20 - CV4 Dantoss"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 431/20 od 23.12.2020. godine: "Oprema za izradu drenažnog kanala na odlagalištu "Ježevcu""

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20173/20 od 18.12.2020. godine: "Usluge opravke mosnih dizalica"

Zahtjev za dostavljanje podnuda broj 1981/20 od 18.12.2020. godine: "Prodaja sekundarnih sirovina i strugotina (špene)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 425/20 od 16.12.2020. godine: "Ležaj 53316 i konzola velike pumpe CVNR 7 - 5"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 424/20 od 16.12.2020. godine: "Elektromotor brisača za lokomotivu i uskočnik SN70"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 423/20 od 16.12.2020. godine: " Rezervni dijelovi za teretna vozila Ford Cargo 3536D i Man 18.224 LC."

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 422/20 od 16.12.2020. godine: "Marketing oglasi i obavještenja u dnevnim novinama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 421/20 od 15.12.2020. godine: "Guma za viljuškar HASTER H12X M-6, 10.00 - 20 HNS 16 P.R."

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1956/20 od 14.12.2020. godine: "Eksploziv"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19905/20 od 15.12.2020. godine: "Bronza (bronzane čaure) i mesing"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 419/20 od 14.12.2020. godine: "Štampanje lista Rudar"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 413/20 od 08.12.2020. godine: "Rudarske zastave"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 414/20 od 08.12.2020. godine: "Izrada glavnog projekta napajanja STS - B 10/0,4 kV Bučik - Lugavije"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19411/20 od 08.12.2020. godine: "Nabavka transportnih valjaka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19409/20 od 08.12.2020. godine: "Hidrodinamičke spojnice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 412/20 od 07.12.2020. godine: "Revizija projektno tehničke dokumentacije"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 411/20 od 07.12. 2020. godine:" Mjerenje seizmičkih efekata miniranja na PK "Turija"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 409/20 od 04.12.2020. godine: "Parking mjesto u I zoni Banovića za vozila RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 405/20 od 04.12.2020. godine: "Rashladna tečnost G12 i autosjaj"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 407/20 od 04.12.2020. godine: "Polaganje stručnog ispita za zanimanja: tehničar vuče, otpravnik vozova, rukovac manevre, manevrista i tehničar tehničko - kolske službe"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 406/20 od 02.12.2020. godine: " Osiguranje hidrauličnog bagera TIP LIBHERR i građevinskog objekta od požara i nekih drugih opasnosti"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 398/20 od 03.12.2020. godine: "Nabavka plaketa i pločica sa uslugom graviranja prema spisku radnika RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 397/20 od 02.12.2020. godine: " Nabavka i izvođenje vatrometa u sklopu obilježavanja 21. decembra Dana rudara BiH u trajanju od 5 minuta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 396/20 od 02.12.2020. godine: "Reklamni materijal sa logotipom RMU"Banovići" d.d. Banovići"

Tenderska dokumentacija: "Nabavka patroniranog eksploziva "ANFEX PP Ø 90" za probno miniranje"

Tenderska dokumentacija: "Usluge vatrogasne jedinice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18991/20 od 30.11.2020. godine: "Nabavka repromaterijala"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 395/20 od 27.11.2020. godine: "Mjerenje seizmičkih efekata miniranja na PK "Turija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18803/20 od 26.11.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18805/20 od 26.11.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18801/20 od 26.11.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 393/20 od 24.11.2020. godine: "Rashladna tečnost G12, baklje,autosjaj i electromotor brisa"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 392/20 od 24.11.2020. godine: "Klipno aksijalna pumpa za bušilicu Hausherr HBM 120"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18694/20 od 23.11.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 18696/20 od 23.11.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 18612/20 od 20.11.2020. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit revolving u iznosu od 4.500.000,00 KM na period do 12 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 18611/20 od 20.11.2020. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit overdraft u iznosu od 4.900.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 18565/20 od 18.11.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 386/20 od 18.11.2020. godine: " Mjerenje emisija zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje u RMU "Banovići" d.d. Banovići za grjenu sezonu 2020/21. godine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 385/20 od 18.11.2020. godine: "Šestomjesečni pregled PP aparata"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 387/20 od 18.11.2020. godine: "Mjerenje seizmičkih efekata miniranja na PK Turija"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18190/20 od 11.11.2020. godine: "Opravka hladnjaka hidrauličnog ulja bagera TEREX RH 120E i Liebherr R9350 sa zamjenom oštećenih dijelova"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16537/20 od 27.10.2020. godine: "Hladnjak hidrauličnog ulja bagera TEREX RH 120E sa ugradnjom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18188/20 od 11.11.2020. godine: "Kontejneri za portirnice"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18186/20 od 11.11.2020. godine: "Sintetička vrpca"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17266/20 od 04.11.2020. godine: "Reduktor srednjeg mosta za teretno vozilo KAMAZ ATZ 5321"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17264/20 od 04.11.2020. godine: "Kašika grabuljara ČGT 1572 (izrada)"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17262/20 od 04.11.2020. godine: "Nabavka visokonaponskih i niskonaponskih osigurača i pribora"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17017/20 od 02.11.2020. godine: "Ležaj okretnice i vijci za mašinu ATLAS 350MH"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16371/20 od 23.10.2020. godine: "Građevinski materijal"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16369/20 od 23.10.2020. godine: "Angažovanje kamiona za prevoz aloga SCF-a i jalovine iz kruga Separacije i taloga iz taložnih bazena do PK Čubrić"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15805/20 od 14.10.2020. godine: "Bušaće šipke"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15807/20 od 14.10.2020. godine: "Nabavka baznih i ručnih radio stanica sa pripadajućom opremom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15797/20 od 14.10.2020. godine: "Zračni filteri i fini odstranjivači ulja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15507/20 od 07.10.2020. godine: "Filteri za hidraulične bagere R9350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15485/20 od 07.10.2020. godine: "Usluga rada autodizalice (90t) na montaži dva polustacionarna drobilična postrojenja"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14754/20 od 23.09.2020. godine: "Odlivci"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14984/20 od 28.09.2020. godine: "Popravka glave kompresora TIP: MSK 44132"

Odluka o izbro najpovoljnijeg ponuđača broj 14857/20 od 24.09.2020. godine: "Opravka hladnjaka hidrauličnog ulja bagera Liebherr R9350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14859/20 od 24.09.2020. godine: "Peškiri frotirni"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14648/20 od 22.09.2020. godine: "Industrijska ulja"

Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 18456/20 od 16.11.2020. godine: "Nabavka eksploziva za Površinsku eksploataciju"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18327/20 od 13.11.2020. godine: "Dizel motor za utovarivač HYUNDAI HL 770-9A"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18325/20 od 13.11.2020. godine: "Opravka - revizija električnih mašina u EX izvedbi"

Tenderska dokumentacija za predkvalifikacionu fazu nabavke: "Izbor banke za kratkoročni kredit revolving u iznosu od 4.500.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Tenderska dokumentacija za predkvalifikacionu fazu postupka nabavke: "Izbor banke za kratkoročni kredit overdraft u iznosu od 4.900.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 381/20 od 11.11.2020. godine: "Suhi pijesak granulacije 0,1 - 0,9 mm, so industrijska 50/1 i kuhinjska so za posipanje"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 379/20 od 11.11.2020. godine: "Izrada PRP uvođenja 35 kV DV polja u TS "Oskova" 35/6 kV u SCADA system ED Tuzla"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 378/20 od 11.11.2020. godine: "Remont pumpe visokog pritiska goriva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 377/20 od 10.11.2020. godine: "Baždarenje vaga u OJ "Standard i usluge" u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17981/20 od 09.11.2020. godine: "Usluge vatrogasne jedinice"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 373/20 od 09.11.2020. godine: "Materijal za vulkanizaciju guma"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17950/20 od 09.11.2020. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit overdraft u iznosu od 4.900.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17949/20 od 09.11.2020. godine: "Izbor banke za kratkoročni kredit revolving u iznosu od 4.500.000,00 KM na period od 12 mjeseci"

Rješenje broj 17919/20 od 06.11.2020. godine: "Žalba od 27.10.2020. godine ponuđača Ganges d.o.o. Doboj"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17858/20 od 06.11.2020. godine: "Nabavka mašina za pranje i sušenje veša - po 2 kom"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 370/20 od 06.11.2020. godine: "Čahura oslonca cilindra otvaranja / zatvaranja kašike bagera Liebherr R9350"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17744/20 od 06.11.2020. godine: "Obruči za točkove željezničkih kola (vagona) kolosijeka 760mm"

Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17742/20 od 06.11.2020. godine: "Opravka - revizija transformatora"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 369/20 od 05.11.2020. godine: "Periodično ispitivanje zaštitne opreme, ispitivanje nosivosti samohodne hidraulične podgrade tip: TAGOR, te Stručno osposobljavanje, obuka i izdavanje certifikata za radnike RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 363/20 od 04.11.2020. godine: " Zimske gume za putnička vozila"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 366/20 od 04.11.2020. godine : "Opasač rudarski"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17192/20 od 04.11.2020. godine: "Angažovanje rovokopača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 365/20 od 04.11.2020. godine: "Ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko EBS-a u Rudniku na pogonima PEU; Separacija; Podzemna eksploatacija u RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 364/20 od 04.11.2020. godine: "Izrada armirano betonskih stopa za nosače VN kabla na lokaciji PK "Turija" i PK "Grivice""

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17095/20 od 03.11.2020. godine: "Čelični poluproizvodi"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 362/20 od 30.10.2020. godine: "Detekcija, otklanjanje kvara na mreži i optici uz mjerenje i testiranje -OJ Separacija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 361/20 od 30.10.2020. godine: "Baždarenje i punjenje boca kisikom"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 16757/20 od 30.10.2020. godine: "Čelična lučna rodjelna popustljiva podgrada (TH-29) sa vezivnim priborom"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 16756/20 od 30.10.2020. godine: "Ležajevi"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 360/20 od 30.10.2020. godine: "Popravka hladnjaka i saća grijalica"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16707/20 od 29.10.2020. godine: "Nabavka cisterne za gorivo zapremine 5.000 litara"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16709/20 od 29.10.2020. godine: "Inicijalna sredstva"

Rješenje broj 16454/20 od 26.10.2020. godine: "Žalba broj 21105-MH/20 od 21.10.2020. godine ponuđača Rifamm d.o.o. Lukavac na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1569/20 od 12.10.2020. godine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 253/20 od 23.10.2020. godine: "Pjeskarenje parne lokomotive 83-159"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 354/20 od 23.10.2020. godine: "Pranje (putničkih, poluteretnih i teretnih) vozila"

Rješenje broj 16325/20 od 23.10.2020. godine: "Usluge opravke mosnih dizalica"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 353/20 od 22.10.2020. godine: "Obloga za primarnu centrifugu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 352/20 od 22.10.2020. godine: "Izrada i montaža 3D reklame sa led rasvjetom na objektu Radnički dom"

Rješenje broj 16215/20 od 21.10.2020. godine: "Žalba broj 1510-MH/20 od 15.10.2020. godine ponuđača Rifamm d.o.o. Lukavac"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 350/20 od 21.10.2020. godine: "Keramičke pločice po crtežu broj 330610000-8"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 349/20 od 21.10.2020. godine: "Recizija projekta eksploatacionih istraživanja na rudniku "Površinska eksploatacija uglja" RMU "Banovići" d.d. Banovići"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 348/20 od 20.10.2020. godine: „Kalibracija seizmografa“.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16064/20 od 19.10.2020. godine: "Nabavka VN i NN prekidača, kontaktora, sklopki i releja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 346/20 od 16.10.2020. godine: "Lanac za dizanje tereta, semerinzi i sl."

Tenderska dokumentacija: "Izbor banke za dugoročni kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM na period od 5 godina"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 342/20 od 15.10.2020. godine: "Zupčanik ZV-210 prema crtežu broj 133 (izrada)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 343/20 od 15.10.2020. godine: "Zaptivni prstenovi za hidraulične bagere Terex RH 120E i Liebherr R9350"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 341/20 od 15.10.2020. godine: "Pletena jastučad za podmazivanje ležajeva parnih lokomotiva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 340720 od 14.10.2020. godine: "Opasač rudarski"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 338/20 od 14.10.2020. godine : "Opravka motora motornog vozila FORD RANGER (J54-O-323)"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 337/20 od 14.10.2020. godine: "Nasadni ključevi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1569/20 od 12.10.2020. godine: "Transportni lanci, prečke i lančane brave"

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 335/20 od 09.10.2020. godine: „Radovi na zaštiti drvene obloge na smještajnom dijelu objekta hotela Zlača u RMU „Banovići“ d.d. Banovići“.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 334/20 od 09.10.2020. godine:„Obuka i izdavanje certifikata za vozača viljuškara do 5 t“.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 333/20 od 09.10.2020. godine: „Grijači i elektroinstalacioni materijal“.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 332/20 od 09.10.2020. godine: "Kalibracioni mix gasovi u bocama za ručne mjerne instrumente".

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 154497/20 od 07.10.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15499/20 od 07.10.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15501/20 od 07.10.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1578/20 od 07.10.2020. godine: "Prodaja sekundarnih sirovina i strugotina (špene)"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 330/20 od 06.10.2020. godine: "Nabavka i ugradnja opreme za video nadzor"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 329/20 od 06.10.2020. godine : "Čelične omče za osiguranje kipera damper kamiona"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 326/20 od 05.10.2020. godine: "Sporogoreći štapin i detonatorska kapisla br.8"

Rješenje broj 15339/20 od 02.10.2020. godine; Žalba broj 111/20 od 25.09.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj : A-323/20 od 30.09.2020.godine: „ Kontrolni pregled i ispitivanje vatrodojavnog sistema u OJ Standard i usluge – RJ hotel Zlača.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15117/20 od 30.09.2020. godine : Orginalni rezervni dijelovi za elektrohidraulični sistem upravljanja "TIEFENBACH"

Rješenje broj 15048/20 od 29.09.2020. godine: Žalba od 23.09.2020. godine žalitelja AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 320/20 od 24.09.2020. godine: "Čišćenje, defektaža i demontaža hidrodinamičkih spojki"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14077/20 od 14.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14081/20 od 14.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14079/20 od 14.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj14075/20 od 14.09.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13741/20 od 08.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13749/20 od 08.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13745/20 od 08.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13456/20 od 04.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13384/20 od 02.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13336/20 od 01.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13213/20 od 31.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13211/20 od 31.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13071/20 od 26.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13069/20 od 26.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12976/20 od 24.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14486/20 od 18.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14482/20 od 18.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14523/20 od 18.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14521/20 od 18.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14484/20 od 18.09.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14490/20 od 18.09.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 314/20 od 18.09.2020. godine: "Opravka PT pumpe goriva motora „Cummins“ VTA 28-C“

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 313/20 od 18.09.2020.godine: "Popravak NN prekidača 2DL 2000A tv.br.350504"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 331/20 od 17.09.2020. godine:" Ojačanje gedore "2 i 3" sa priključkom "1"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13084/20 od 26.08.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 1439/20 od 11.09.2020. godine: "Sir polutvrdi masni 45-60% mm"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 307/20 od 11.09.2020. godine:„Opravka elektronskog uređaja za kontrolu budnosti mašinovođe tip: BCDM 661,24V DC“.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 306/20 od 11.09.2020. godine: "Periodični pregled i izdavanje upotrebne dozvole za mašinska postrojenja u jami"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 305/20 od 11.09.2020. godine: "Toneri za štampace - prva ugradnja"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 303/20 od 10.09.2020. godine: "Cipele salonke muške (crne kožne plitke), gumene cizme ženske, gumene rukavice za čistače"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 301/20 od 09.09.2020. godine: "Kalibracija uređaja zaistakanje tečnih goriva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13737/20 od 08.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13735/20 od 08.09.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 297/20 od 04.09.2020. godine: "Materijal za nastavljanje i popravku vanjskog plašta kablova"

Zahtjev za dosatavljanje ponuda broj 1392/20 od 04.09.2020. godine : "Voće i povrće svježe i konzervirano"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 296/20 od 04.09.2020. godine: " Osigurač ultra brzi UQ1/80 800A, 690V"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 294/20 od 04.09.2020. godine: "Periodični pregled i izdavanje upotrebne dozvole za mašinska postrojenja u jami"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13443/20 od 03.09.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 291/20 od 02.09.2020. godine: "Kalibracija uređaja za istakanje tečnih goriva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13328/20 od 01.09.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 290/20 od 01.09.2020. godine: "Rudarski zaštitini šljem, zaštitne naočale za brusače i štitnici za uši"

Zahtjev broj 13205/20 od 31.08.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12468/20 od 12.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12466/20 od 12.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12464/20 od 12.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12282/20 od 07.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12108/20 od 04.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12106/20 od 04.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12104/20 od 04.08.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 287/20 od 27.98.2020. godine: " Muški i ženski dio zupčaste spojke reduktora transporta"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 285/20 od 25.08.2020. godine: "Pizza peć E-start 66"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12953/20 od 24.08.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 273/20 od 20.08.2020. godine: "Ploče upravljanja za bager Liebherr R9350"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 277/20 od 20.08.2020. godine: "Filteri"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 276/20 od 20.08.2020. godine: " Dvolaktol, ulje Mobil i dijelovi za teretno vozilo Ford Cargo 3536D"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 275/20 od 20.08.2020. godine: " Nepovratni ventil kompresora NK 1010 i NF 2010"

Zahtjev za dostavljanje ponuda brok 274/20 od 20.08.2020. godine: " Rina po crtežu br.1200-10"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 272/20 od 18.08.2020. godine: "Izdavanje/produženje upotrebnih dozvola za vozila i radne mašine"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-269/20 od 14.08.2020. godine:„ Nabavka Back-up interneta i Link- a“.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 268/20 od 13.08.2020. godine: "Angažovanje rovokopača"

Zahtjev za dosatavljanje ponuda broj 1281/20 od 13.08.2020. godine: "Mlijeko i mliječni proizvodi"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12539/20 od 13.08.2020. godine


Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 267/20 od 13.08.2020. godine: "Dijelovi za lanane dizalice".

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 266/20 od 13.08.2020. godine: " Revizija DRP toplovodnog grijanja za radionicu "Kolska" O.J. "Željeznički transport"

Obavijest o predmetu A-260/20: "Hlor za hidrohlorinator tip:MN-2 i repromaterijal"

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 11002/20 od 15.07.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A- 262/20 od 10.08.2020. godine: „ Sanacija ljetne bašte u Radničkom domu, rekonstrukcija i sanacija ljetne bašte Hotela Zlača i zaštita drvene obloge na smještajnom dijelu objekta Hotela Zlača“.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 264/20 od 10.08.2020. godine: Kožne varilačke rukavice, kožna varilačka kecelja, gum. rukavice "SOFRAT", gum. rukavice "BEST", kecelja mesarska gumena.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 122371/20 od 10.08.2020. godine

Zahtjev za dosatavljanje ponuda broj 260/20 od. 10.08.2020.godine: Hlor za hidrohlorinator tip: MN-2 i reporomaterijal

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 261/20 od 10.08.2020. godine: "Sigurnosno testiranje IKT infrastrukture, IS sa pratećim bazama, izrada prateće dokumentacije i obuka vezana za sigurnosnu prevenciju"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj: A-258/20 od 07.08.2020. godine: „Instaliranje TV kanala u hotelu Zlača“.

Zahtjev za dostavljanej ponuda broj: A- 257/20 od 07.08.2020. godine : „Defektaža PT pumpi motora VTA 28C proizvođača Cummins“.

Poništenje postupka nabavke broj 1231/20 od 07.08.2020. godine po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 256/20 od 06.08.2020. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12164/20 od 05.08.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača bro 11599/20 od 24.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11602/20 od 24.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11597/20 od 24.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11148/20 od 16.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11270/20 od 20.07.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda 254/20 od 05.08.2020. godine: "Elektromaterijal za izradu pretvarača 24/72V DC za dizel lokomotive serije 740"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj A-253/20 od 05.08.2020. godine: "Hidraulična pupa i hidraulični klip"

Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj A-249/20 od 05.08.2020. godine: " Hidraulično ulje VG 46 za hidraulične bagere Terex RH 120 E"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 248/20 od 04.08.2020. godine: "Defektaža, čišćenje i rastavljanje kompresora tip: MSK 44132"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 247/20 od 04.08.2020. godine: "Elektronska vaga"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 243/20 od 03.08.2020. godine: "Trakaste zavjese"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 242/20 od 03.08.2020. godine: "Mjerenje nivoa buke u naselju "Bučik" zaseok "Lugavići" u dnevnom i noćnom terminu"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 241/20 od 03.08.2020. godine : "Kalibracija uređaja za istakanje tečnih goriva"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 239/20 od 03.06.2020. godine: "Opravka hladnjaka hidrauličnog ulja Bagera Liebherr R9350"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 238/20 od 03.08.2020. godine: "Geološko-istražno bušenje na prvršinskim kopovima "Grivice" i "Turija"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 237/20 od 03.08.2020. godine: "Revizija DRP provjetravanja jame i jamskih radilišta rudnika "Podzemna eksploatacija" RMU "Banovići" dd Banovići

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 236/20 od 03.08.2020. godine: "Izrada investicione tehničke dokumentacije - Studija u postupku pribavljanja prethodne vodne saglasnosti za DRP glavnog transportnog niskopa JUG-4 Rudnika "Podzemna eksploatacija uglja" RMU "Banovići" d.d. Banovići

Zahtje za dostavljanje ponuda broj 227/20 od 30.07.2020. godine: " Alkaten 100"

Zahtjev za dostavu ponuda broj 235/20 od 29.07.2020.godine: " Cigarete"

Zahtjev za dosatvljanje ponuda broj 234/20 od 29.07.2020. godine: "Zaštitno odijelo - kombinezon i zaštitni viziri"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 233/20 od 29.07.2020. godine: "Elektronska kartica RFD za plaćanje toplog obroka"

Zatjev za dostavljanje ponuda broj 232/20 od 29.07.2020. godine: "Nosač valjka na transportnom sistemu po crt. broj 13-271/Č-98"

Zahtjev za dostavu ponuda broj 231/20 od 29.07.2020. godine: "Stručno osposobljavanje radnika, ispitivanje mašina za paljenje mina, periodični pregled i izdavanje upotrebnne dozvole za mašinska postrojenja".

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 223/20 od 24.07.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 222/20 od 24.07.2020. godine: "Mašina za pranje suđa"

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10246/20 od 02.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11005//20 od 15.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10578//20 od 08.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10576/20 od 08.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10437/20 od 07.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9449/20 od 18.06.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8698/20 od 02.06.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10270/20 od 02.07.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10108/20 od 30.06.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 220/20 od 21.07.2020. godine: " Defektaža PT pumpi motora VTA 28C proizvođača Cummins"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 219/20 od 17.07.2020. godine: " Defektaža i popravak pumpe visokog pritiska proizvođača "ZEXEL" na viljuškaru proizvođača "NISSAN" "

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8371//20 od 28.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8293//20 od 27.05.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 217/20 od 16.07.2020. godine: " Monitoring sanitarno fekalnih otpadnih voda u RMU "Banovići" d.d. Banovići."

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10826/20 od 13.07.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10044/20 od 29.06.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9200/20 od 12.06.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 213/20 od 15.07.2020. godine: "Seger prsten Welle FST 30X2, vanjski "

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 209/20 od 13.07.2020. godine: "Visokotlačni čistač sa vrućom vodom i pripadajuća tečnost za uklanjanje ulja, maziva i ostalih nečistoća"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 208/20 od 10.07.2020. godine: "Demontaža zamjenskog stupnja duvaljke agregata AERZEN"


Zahtjev za dosatvljanje ponuda broj 207/20 od 10.07.2020. godine: "Klima uređaji"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj206/20 od 10.07.2020. godine: "Elastična spojnica sa metalnim oprugama"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 205/20 od 10.07.2020.godine: "Univerzalno ljepilo u tubi i protivkotlovac"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10661/20 od 09.07.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 203/20 od 09.07.2020. godine: "Injektori (komplet) potrebni za sistem centralnog podmazivanja bagera LIEBHERR R9350"

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 200/20 od 07.07.2020. godine: Modifikacija ECU modula za rad bez DPF filtera na dizel motoru rovokopača ATLAS 350MH

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 199/20 od 07.07.2020. godine: Popravka duvaljke AERZEN GM 220 L serijskog broja 1570110

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 198/20 od 06.07.2020. godine: Zaštitno odijelo-kombinezon i zaštitni viziri

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 196/20 od 03.07.2020.godine: Dezinficiens sredstvo HYGIENIC CHLOR GRANULAT PRO i HYGIENIC ASEPSIK PRO

Zahtjev za objavu broj 192/20 od 03.07.2020. godine: "Senzor pritiska za mašinu taložnicu 226"

Zahtjev za dostavu ponuda broj 193/20 od 03.07.2020. godine : "Nabavka DC regulatora mentora i tiristora"

Zahtjev za dostavu ponuda broj 194/20 od 03.07.2020.godine: "Nabavka VN elektroizolacionih rukavica i čizama" za obajviti.

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 195/20 od 03.07.2020. godine: "Pregled, servisiranje i otklanjanje nedostataka na dvostubnoj elektrohidrauličnoj autodizalici"

Zahtjev za dostavu ponude A-190/20 od 30.06.2020. godine: "Rezervni dijelovi za teretno vozilo Ford Cargo 3536D

Zahtjev za dostavu ponude broj A-189/20 od 30.06.2020. godine: "Čišćenje taložnih bazena i separatora u rudniku "PEU"

Zahtjev za dostavljanje ponuda A-188/20 od 30.06.2020. godine: "Zbrinjavanje opasnog otpada -tonera"

Zahtjev za dostavu ponude broj A-187/20 od 30.06.2020. godine: Popravka ventilatora generatora kamiona Belaz 75131

Zahtjev za dostavu ponuda broj 186/20 od 29.06.2020. godine: Čahura ležaja zadnjeg amortizera damper kamiona Terex MT 3600B

Zahtjev za dostavu ponuda broj 185/20 od 29.06.2020. godine : Mjerenje komfora radne sredine u RMU"Banovići"d.d. Banovići

Zahtjev za dostavu ponuda broj 184/20 od 29.06.2020. godine:za Sanacija mosta na pružnom prelazu kod magacina Z.O.P.-a na lokaciji Brioni-Separacija

Zahtjev za dostavu ponuda broj 183/20 : Hidrološka osmatranja na mreži vodotoka iz kojih će se puniti jezero Ramići

Zahtjev za dostavljanje ponude broj 182/20 od 23.06.2020. godine: Defektaža pumpe visokog pritiska proizvođača "ZEXEL" na viljuškaru proizvođača "NISSAN"

Zahtjev za dostavljanje ponuda "Nitovanje lamela i kočionih obloga" broj 179/20 od 22.06.2020. godine

Zahtjev za nabavku robe „Zaštitno odijelo - kombinezon i zaštitni viziri“ broj-180/2020 od 22.06.2020. godine

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj I - 947/20 od 19.06.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8295/20 od 27.05.2020. godine

Odluke o izboru najpovoljijeg ponuđača broj: 7911/20 broj 7911/20 od 15.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8297/20 od 27.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8291/20 od 27.05.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8235/20 od 26.05..2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7300/20 od 11.05.2020.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7491/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7489/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7489/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7487/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7485/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača broj 7483/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7481/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7304/20 od 11.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7298/20 od 11.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7157/20 od d11.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7153/20 od 07.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovolkjnijeg ponuđača broj 7155/20 od 07.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6195/20 od 21.05.2020. godine

Odlukao izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6914/20 od 04.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6193/20 od 21.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8006/20 od 19.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8004/20 od 19.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7906/20 od 15.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7904/20 od 15.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8451/20 od 29.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8389/20 od 28.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8368/20 od 28.05.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8166/20 od 22.05.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8453/20 od 29.05.2020. godine

Tenderska dokumentacija - Javna nabavka broj C-U 31/20: Angažovanje kamiona za prevoz taloga SCF-a i jalovine iz kruga Separacije do PK Čubrić

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6430/20 od 23.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6853/20 od 30.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7461/20 od 14.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7229/20 od 08.05.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7194/20 od 07.05.2020. godine

Tenderska dokumentacija: Nabavka alkatena i spojnica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6303/20 od 22.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5990/20 od 16.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5910/20 od 15.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5404/20 od 03.04.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 5329/20 od 20.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5157/20 od 31.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5156/20 od 31.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5084/20 od 30.03.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 4833/20 od 25.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4892/20 od 25.03.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 5725/20 od 10.04 2020. godine

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2623/20 od 25.02.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 2621/20 od 25.02.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5172/20 od 31.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4985/20 od 26.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4815/20 od 24.03.2020. godine

Odluka o dodjeli ugovora broj 4553/20 od 19.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4806/20 od 24.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4763/20 od 23.03.2020. godine

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 4557/20 od 19.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3434/20 od 06.03.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2114/20 od 14.02.2020. godine

Odluka o poništenju posupka nabavke broj 1932/20 od 13.02.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 326/20 od 10.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1594/20 od 06.02.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1319/20 od 30.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1317/20 od 30.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1308/20 od 30.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1089/20 od 27.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19481/19 od 30.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19055/19 od 24.12.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1030/20 od24.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 703/20 od 20.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 423/20 od 14.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 887/20 od 22.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 324/20 od 10.01.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 323/20 od 10.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnjieg ponuđača broj 28/20 od 03.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 28/20 od 03.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača broj 14/20 od 03.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 38/20 od 03.01.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19588/19 od 31.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19521/19 od 30.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19386/19 od 27.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17337/19 od 22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18598/19 od 13.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18237/19 od 09.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18601/19 od 13.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18525/19 od 13.12 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18523/19 od 13.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18126/19 od 06.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18124/19 od 06.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18122/19 od 06.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18120/19 od 06.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18118/19 od 06.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18116/19 od 06.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18035/19 od 05.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17906/19 od 03.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17904/19 od 03.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17503/19 od 27.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16538/19 od 06.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17902/19 od 03.12.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17351/19 od 22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17349/19 od 22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17347/19 od 22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17343/19 od 22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17345/19 od 22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17339/19 od 22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16893/19 od 13.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15451/19 od 18.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16164/19 od 01.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15771/19 od 25.10.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15206/19 od 14.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16556/19 od 06.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16554/19 od 06.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponđača broj 16553/19 od 06.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16530/19 od 06.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača broj 24.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15693/19 od 24.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15275/19 od15.10. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15277/19 od 15.10.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15272/19 od 15.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15152/19 od 11.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14679/19 od 04.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14532/19 od 02.10. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12673/19 od 28.08.2019.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14536/19 od 02.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj14534/19 od 02.10. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14157/19 od 26.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14155/19 od 26.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13849/19 od 20.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13771/19 od 20.09.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14200/19 od 26.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13953/19 od 24.09.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13811/19 od 23.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13349/19 od 12.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13345/19 od 12.09.2019. godine

Odluka oizboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13347/19 od 12.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13343/19 od 12.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 133341/19 od 12.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13339/19 od 12.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13337/19 od 12.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12834/19 od 02.09. 2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13320/19 od 12. 09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12832/19 od 02.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12735/19 od 29.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12634/19 od 27.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13361/19 od12.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13032/19 od 06.09.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12970/19 od 04.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12968/19 od 04.09.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12408/19 od 20.08.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12279/19 od 15.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12277/19 od 15.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11452/19. od 23.7.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11129/19 od 15.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12139/19 od 09.08.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12139/19 od 09.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12135/19 od 09.08.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 12092/19 od 08.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12088/19 od 08.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12008/19 od 06.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11222/19 od 16.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11230/19 od 16.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11228/19 od 16.7.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11226/19 od 16.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11224/19 od 16.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11133/19 od 15.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10984/19 od 09.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10982/19 od 09.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10980/19 od 09.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10978/19 od 09.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10976/19 od 09.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10819/19 od 04.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 10860/19 od 04.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10856/19 od 04.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10824/19 od 04.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10024/19 od 21.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9231/19 od 20.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9229/19 od 20.06.2019. godine

Odluka o zboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9227/19 od 20.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9225/19 od 20.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9223/19 od 20.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9035/19 od 19.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8487/19 od 13.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8224/19 od 07.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8222/19 od 07.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8218/19 od 07.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8216/19 od 07.06.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7467/19 od 23.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7020/19 od 13.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7018/19 od 13.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7016/19 od 13.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7014/19 od 13.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7124/19 od 15.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7029/13 od 13.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg pouđača broj 7026/19 od 13.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6907/19 od 09.05.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6816/19 od 08.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6785/19 od 07.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6783/19 od 07.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6781/19 od 07.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6681/19 od 06.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6393/19 od 29.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6328/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6318/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6316/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6314/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6312/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6309/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6307/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6305/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6303/19 od 25.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6944/19 od 10.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6641/19 od 06.05.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6574/19 od 03.05.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 6260/19 od 24.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 6260/19 od 24.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 6203/19 od 23.04.2019. godine

Rješenje broj 5990/19 od 18.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5958/19 od 18.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5821/19 od 16.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5721/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5719/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5717/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 5716/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5714/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5752/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5750/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5748/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5746/19 od 15.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5399/19 od 05.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5397/19 od 05.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 5393/19 od 05.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5236/19 od 03.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5182/19 od 02.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 5075/19 od 01.04.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5073/19 od 01.04.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 4892/19 od 27.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4859/19 od 27.03.2019. godine

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 4804/19 odn 26.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4829/19 od 26.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4884/19 od 27.03.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 4827/19 od 26.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4259/19 od 19.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4257/19 od 19.03.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 4177/19 od 18.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4175/19 od 18.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4134/19 od 15.03.3019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4132/19 od 15.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4128/19 od 15.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4041/19 od 14.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4030/19 od 14.03.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 3782/19 od 12.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3803/19 od 12.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3801/19 od 12.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3799/19 od 12.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3797/19 od 12.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3794/19 od 12.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3595/19 od 06.03.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 3594/19 od 06.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3592/19 od 06.03.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 3384/19 od 04.03.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3323/19 od 28.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3335/19 od 28.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3333/19 od 28.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3331/19 od 28.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3329/19 od 28.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3228/19 od 27.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3223/19 od 27.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3221/19 od 27.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3219/19 od 27.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3217/19 od 27.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3065/19 od 25.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3065/19 od 25.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2928/19 od 22.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2926/19 od 22.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2791/19 od 20.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2788/19 od 20.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2786/19 od 20.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2627/19 od 18.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2625/19 od 18.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2623/19 od 18.02.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 2836/19 od 21.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2834/19 od 21.02.2019. godine

Rješenje broj 2741/19 od 19.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2572/19 od 15.02.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 2536/19 od 15.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2033/19 od 08.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2032/19 od 08.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1996/19 od 07.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1994/19 od 07.02.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 1834/19 od 05.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1742/19 od 04.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1701/19 od 04.02.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača broj 1488/19 od 30.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1485/19 od 30.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1276/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1274/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1272/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1270/19 od 25.01.20189. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1268/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1266/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1263/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1261/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1259/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1257/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1255/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1253/19 od 25.01.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 959/19 od 21.12.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 485/19 od 10.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 329/19 od 09.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 385/19 od 10.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 315/19 od 09.01.2019. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 313/19 od 09.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 114/19 od 04.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 111/19 od 04.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 109/19 od 04.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 88/19 od 04.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 38/19 od 03.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača brok 7/19 od 03.01.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23384/18 od 28.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23386/18 od 28.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23359/18 od 27.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23356/18 od 27.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23355/18 od 27.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23353/18 od 27.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponđača broj 23351/18 od 27.12.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 23350/18 od 27.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 23152/18 od 25.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22962/18 od 20.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22960/18 od 20.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22868/18 od 18.12.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 22832/18 od 17.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22829/18 od 17.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22827/18 od 17.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22747/18 od 14.12.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 22741/18 od 14.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22555/18 od 11.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 22221/18 od 05.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21703/18 od 28.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21699/18 od 28.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21623/18 od 27.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21695/18 od 28.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21693/18 od 28.11.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 21697/18 od 28.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21625/18 od 27.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21233/18 od 19.11.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 21476/18 od 22.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21440/18 od 21.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21438/18 od 21.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21453/18 od 21.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21299/18 od 20.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21228/18 od 19.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21219/18 od 19.11.2018. godine

Rješenje broj 21154/18 od 16.11.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 21151/18 od 16.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20585/18 od 12.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20583/18 od 12.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20347/18 od 07.11.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 20035/18 od 01.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20011/18 od 01.11.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20009/18 od 01.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20007/18 od 01.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20005/18 od 01.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20003/18 od 01.11.2018. godine

Odluka o poništenju postuoka javne nabavke broj 19998/18 od 01.11.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 19966/18 od 31.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19964/18 od 31.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19962/18 od 31.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19904/18 od 31.10.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19888/18 od 30.10.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 19706/18 od 29.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19695/18 od 26.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19523/18 od 24.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19521/18 od 24.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19519/18 od 24.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19517/18 od 24.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19515/18 od 24.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19513/18 od 24.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19511/18 od 24.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19187/18 od 18.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19185/18 od 18.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19183/18 od 18.10.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 19025/18 od 16.10.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 18976/18 od 15.10.2018 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18966/18 od 15.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18804/18 od 10.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18802/18 od 10.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18800/18 od 10.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18672/18 od 09.10.2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18670/18 od 09.10.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 18467/18 od 03.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18465/18 od 03.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18463/18 od 03.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18461/18 od 03.10.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18459/18 od 03.10.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 18299/18 od 01.10.2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18203/18 od 27.09.2018. godine

Rješenje broj 18142/18 od 26.09.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 17986/18 od 21.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj17568/18 od 19.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17557/18 od 19.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17209/18 od 14.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponđača broj 16920/18 od 13.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16526/18. od 11.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16542/18 od 12.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16522/18 od 12.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16273/18 od 10.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16156/18 od 07.09.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 1599/18 od 04.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15937/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15935/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 15933/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15931/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15929/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15927/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15925/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15923/18 od 03.09.2018. godine

Rješenje broj 15922/18 od 03.09.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15845/18 od 31.08.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15841/18 od 31.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15629/18 od 28.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15645/18 od 28.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15338/18 od 22.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15340/18 od 22.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15336/18 od 22.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 155202/18 od 17.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15222/18 od 17.08.2018. godine

Rješenje broj 14976/18 od 13.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14928/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14926/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14924/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14922/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14920/18 od 10.08.2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14918/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14916/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14914/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14912/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14910/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14908/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14906/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14904/18 od 10.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14755/18 od 07.08.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14753/18 od 07.08.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14714/18 od 06.08.2018. godine

Rješenje broj 14794/18 od 08.08.2018. godine

Rješenje broj 14079/18 od 24.07.2018. godine

Odluka o izbor najpovoljnijeg ponuđača broj 14778/18 od 30.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14593/18 od 02.08.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14084/18 od 24.07.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14082/18 od 24.07.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 14014/18 od 23.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14013/18 od 23.07.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13910/18 od 19.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13512/18 od 12.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13508/18 od 12.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13516/18 od 12.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13510/18 od 12.07.2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13514/18 od 12.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13469/18 od 11.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13394/18 od 10.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13345/18 ode 09.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12999/18 od 05.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12997/18 od 05.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12995/18 od 05.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12993/18 od 05.07.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12763/18 od 29.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12765/18 od 29.06.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 12114/18 od 22.06.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 12112/18 od 22.06.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 12110/18 od 22.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12091/18 od 22.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11951/18 od 19.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11949/18 od 19.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11894/18 od 18.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11892/18 od 18.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11920/18 od 19.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11243/18 od 12.06.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 11228/18 od 12.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10965/18 od 08.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10963/18 od 08.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10961/18 od 08.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10959/18 od 08.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10957/18 od 08.06.2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10955/18 od 08.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10953/18 od 08.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10756/18 od 07.06.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10754/18 od 07.06.2018. godine

Rješenje broj 9896/18 od 01.06.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8507/18 od 23.05.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 8490/18 od 23.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8642/18 od 25.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8640/18 od 25.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8638/18 od 25.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8636/18 od 25.05.2018.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8634/18 od 25.05.2018.godine

Rješenje broj 8644/18 od 25.05.2018. godine

Rješenje broj 8150/18 od 21.05.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 8016/18 od 18.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7855/18 od 17.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7796/18 od 16.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7788/18 od 16.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7790/18 od 16.05.2018. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 7605/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7603/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 7602/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7600/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7599/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7598/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7592/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7590/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7588/18 od 15.05.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 7504/18 od 11.05.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 7343/18 od 09.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7265/18 od 08.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7241/18 od 07.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7167/18 od 07.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7169/18 od 07.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7165/18. od 07.05.2018. godine

Rješenje broj 6883/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6926/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6924/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6923/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6921/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6881/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6879/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6876/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6874/18 od 30.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6483/18 od 24.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6489/18 od 24.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6487/18 od 24.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6485/18 od 24.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6393/18 od 23.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6391/18 od 23.04.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6383/18 od 23.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6381/18 od 23.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6329/18 od 20.04.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nbavke broj 6327/18 od 20.04.2018. godine

Rješenje broj 5901/18 od 16.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5862/18 od 16.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5267/18 od 09.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5265/18 od 09.04.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 5264/18 od 09.04. 2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 5219/18 od 09.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5745/18 od 13.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5741/18 od 13.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača broj 5339/18 od 10.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5124/18 od 06.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5027/18 od 05.014.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4940/18 od 04.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4938/18 od 04.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4936/18 od 04.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4934/18 od 04.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4893/18 od 04.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4874/18 od 03.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4873/18 od 03.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4872/18 od 03.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4871/18 od 03.04.2018. godien

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4867/18 od 03.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4755/18 od 30.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4574/18 godine od 27.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4234/18 od 22.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4251/18 od 22.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4302/18 od 22.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4160/18 od 21.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4141/18 od 20.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4139/18 od 20.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4003/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4034/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4032/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4030/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4028/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4026/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4022/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3999/18 od 19.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3668/18 od 12.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3560/18 od 07.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3558/18 od 07.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3393/18. od 06.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača broj 3391/18 od 06.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3387/18 od 06.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3385/18 od 06.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3537/18 od 02.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3539/18 od 02.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3541/18 od 02.03.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3432/18 od 28.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3388/18 od 28.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3336/18 od 27.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3316/18 od 27.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3196/18 od 26.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3028/18 od 21.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3026/18 od 21.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3024/18 od 21.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3022/18 od 21.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2998/18 od 21.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2520/18 od 15.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2413/18 od 12.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2389/18 od 12.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2188/18 od 07.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 2273/18 od 09.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2236/18 od 08.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1996/18 od 05.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1944/18 od 05.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 1499/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1491/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1451/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1449/18 od 30.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1190/18 od 23.01.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 833/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 831/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 828/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 826/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 824/18 od 16.01.2018. godine

Odluka o izboru njapovoljnijeg ponuđača broj 936/18 od 18.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 486/18 od 10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 484/18 od 10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 482/18 od 10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 480/18 od10.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 219/18 od 05.01.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 75/18 od 3.1. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21679/17 od 27.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21703/17 od 27.12.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 21701/17 od 27.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21605/17 od 26.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21516/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača broj 21514/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21512/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21506/17 od 25.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 21201/17 od 19.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 21156/17 od 18.12.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 21159/17 od 18.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 21157/17 od 18.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20890/17 od 12.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20888/17 od 12.12. 2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 20844/17 od 11.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 20429/17 od 04.12.2017. godine

odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20809/17 od 11.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20798/17 od 08.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20798/17 od 08.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20657/17 od 06.12.2017/17. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20655/17 od 06.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20432/17 od 04.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20072/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 20068/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20078/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20076/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20074/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20070/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20082/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 20080/17 od 27.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19974/17 od 24.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19901/17 od 23.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19905/17 od 23.11.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19903/17 od 23.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19931/17 od 23.11.2017. godine

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 19665/17 od 20.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19546/17 od 17.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19544/17 od 17.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19542/17 od 17.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj19424/17 od 15.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19248/17 od 10.11.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 19019/17 od 31.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18607/17 od 27.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18469/17 od 25.10.2017. gdoine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18410/17 od 24.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18313/17 od 23.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18292/17 od 23.10.2017. godine

Odluka o djelimičnom usvajanju žalbi ponuđača i poništenju postupka javne nabavke broj 18290/17 od 23.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 18102/17 od 18.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17876/17 od 12.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17717/17 od 10.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17572/17 od 05.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17417/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17413/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17386/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke broj 17284/17 od 03.10.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17205/17 od 27.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17122/17 od 26.09.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 17118/17 od 26.09.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 17120/17 od 26.09.2017. godine

Riješenje broj 17103/17 od 26.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17028/17 od 25.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 17026/17 od 25.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16891/17 od 21.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16887/17 od 21.09.2017.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16889/17 od 21.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16893/17 od 21.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16711/17 od 15.09.2017. godine

Odluka o izboru najpoovoljnijeg ponuđača broj 16635/17 od 13.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16555/17 od 12.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16553/17 od 12.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16427/17 od 08.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16447/17 od 08.09.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o rezultatima okončanog postupka nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača, Obavijesti i Zapisnika o ocjeni ponuda broj 16446/17 od 08.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16331/17 od 07.09.2017. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16239/17 od 05.09.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16103/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16101/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 16095/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16093/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16091/17 od 31.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15989/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15995/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15993/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15987/17 od 30.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15991/17 od 30.08.2017.godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15924/17 od 29.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15926/17 od29.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15855/17 od 25.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15843/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 15781/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijg ponuđača broj 15841/17 od 25.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15839/17 od 25.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15779/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15777/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15775/17 od 24.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15632/17 od 22.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15563/17 od 21.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15483/17 od 17.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15481/17 od 17.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15451/17 od 16.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15284/17 od 08.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15182/17 od 04.08.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 15161/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15114/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15116/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15162/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15164/17 od 03.08.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 15029/17 od 02.068.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14687/17 od 27.07.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14685/17 od 27.07.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 14767/17 od 31.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14754/17 od 31.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14714/17 od 28.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14712/17 od 28.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14564/17 od 24.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14566/17 od 24.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14349/17 od 18.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14347/17 od 18.07.2017. godine

Odluka o prestanku postupka nabavke broj 14261/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14267/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14265/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14263/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14214/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14212/17 od 14.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14135/17 od 13.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14081/17 od 12.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14085/17 od 12.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13954/17 od 10.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13975/17 od 11.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14019/17 od 11.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 14004/17 od 11.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13885/17 od 07.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13692/17 od 05.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13694/17 od 05.07.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 13620/17 od 03.07.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi postupka, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Obavijesti i Zapisnika o ocjeni ponude broj 13619/17 od 03.07.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13125/17 od 29.06.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13123/17 od 29.06.2917. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13121/17 od 29.06.2017. godine

Odluka o izboru njpovoljnijeg ponuđača broj 12850/17 od 22.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13012/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi postupka, Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Obavijesti i Zapisnika o cijeni ponuda broj 13009/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke 13010/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13008/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12943/17 od 27.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12822/17 od 21.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12819/17 od 21.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12725/17 od 20.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj12363/17 od 15.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12367/17 od 15.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12365/17 od 15.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12319/17 od 14.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12317/17 od 14.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12321/17 od 14.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 12060/17 od 12.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11992/17 od 09.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11791/17 od 07.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11648/17 od 06.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11565/17 od 05.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 11565/17 od 05.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 11476/17 od 02.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11474/17 od 02.06.2017. godine

Odlukao o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11426/17 od 02.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11371/17 od 02.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11322/17 od 01.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11243/17 od 31.05.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11160/17 od 30.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 11140/17 od 29.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 1132/17 od 29.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 11001_17 25.05.2017.god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10787/17 od 22.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10785/17 od 22.05.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 10714_17 od 19.05.2017

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA 10623-17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 9739/17 od 15.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9737/17 od 15.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 9633/17 od 12.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9447/17 od 11.05. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9441/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9449/17 od 11.05. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9451/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9443/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 9445/17 od 11.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 9354/17 od 10.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8801/17 od 08.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8772/17 od 8.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8746/17 od 08.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8744/17 od 08.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8521/17 od 05.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8023/17 od 28.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8054/17 od 28.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7751/17 od 26.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7667/17 od 26.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7529/17 od 25.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7507/17 od 25.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7480/17 od 25.05.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7079/17 ood 18.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7081/17 od 18.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 7016/17 od 17.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6747/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6961/17 od 17.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6823/17 od 12.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 6725/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 6749/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 6748/17 od 11.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6593/17 od 07.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6591/17 od 07.04.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke broj 6407/17 od 05.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6405/17 od 05.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6403/17 05.04.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki 6277/17 od 03.04.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broja 6131/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6129/17 od 31.03.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6127/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6125/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6123/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 6134/17 od 31.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5987/17 od 29.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5820/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5818/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5803/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5816/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5814/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5812/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5810/17 od 24.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5794/17 od 23.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5625/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5621/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5598/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5596/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5623/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5619/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5617/17 od 20.03.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obustavi postupka nabavke broj 5678/17 od 21.03.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 5614/14 od 21.03 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5638/17 od 21.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg poniđača broj 5640/17 od 21.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5394/17 od 15.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5378/17 od 15.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5304/17 od 14.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5311/17 od 14.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5173/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5171/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5179/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5175/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 5177/17 od 10.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4651/17 od 28.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4740/17 od 02.03.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 4456/17 od 23.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4345/17 od 22.02.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 4276/17 od 20.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 4277/17 od 20.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3911/17 od 13.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3907/17 od 13.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 3909/17 od 13.02.2017.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3794/17 od 10.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 3796/17 od 10.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 3800/17 od 10.02.017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3798/17 od 10.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 3792/17 od 10. 02. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2750/17 od 08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke 2752/17 od 08.02.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 2294/17 od 07.02.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2001/17 od 06.02.2017. godine

Odluka o otkazu postupka javne nabavke broj 1529/17 od 01.02.2017.godine