Separacija je lokacijski smještena na krajnjoj tački pruge Brčko - Banovići, a sa površinskom i podzemnom eksploatacijom povezana je asfaltnim putem i prugom uzanog kolosjeka. Zbog zahtjeva za većom proizvodnjom kvalitetnijeg uglja i problemu rada suhe separacije promjenjena je koncepcija separisanja uglja, odabrana nova tehnologija i 1957. godine izgrađena PT separacija. Nova tehnologija koja je odabrana, zasnivala se na fizikalnom procesu razdvajanja, na osnovu razlike specifičnih težina čistog uglja i jalovih primjesa, gravitacijskom koncentracijom u teškoj tečnosti (suspenziji) i gravitacijskoj koncentraciji u vodi. Energetska preorijentacija za ugalj, uz prioritet i povećanje kapaciteta na površinskoj eksploataciji uslovljavali su i povećanje kapaciteta separacije. Ukupan kapacitet separacije 1987. god. zaokružen je na 800 t/h kroz proces oplemenjivanja, a tehnologija oplemenjivanja zaokružena je za sitne i krupne klase na principu razdvajanja uglja i jalovine pomoću vode i zraka čime je definitivno izbačen magnetit kao suspenzoid. Proces oplemenjivanja rovnog uglja i sistem tehnoloških voda se može podjeliti u četiri osnovne cjeline: prijem i priprema rovnog uglja, oplemenjivanje uglja, otprema proizvoda i pročišćavanje tehnoloških voda. Na Separaciji radi 350 radnika.