U proteklih sedam dana:

- Vrše se radovi rekonstrukcije stare Transportne prostorije otkopnog polja Z2 iz Glavnog transportnog niskopa Zapad. Ovi radovi ne utiču na dalje postupanje na sanaciji požara. Rekonstruisano je 90 m navedene prostorije. Radovi se izvode otežano zbog nepovoljnih fizičko mehaničkih osobina nasutog materija u profilu navedene prostorije, te se zbog toga koristi kombinacija mehanizovanog i polumehanizovanog načina rekonstrukcije.

- Završena je revizija DRP nove Transportne prostorije otkopnog polja Z2, a u narednim danima, nakon koričenja, navedeni projekat biće poslat u FMERI na odobrenje.

- Radovi injektiranja Transportne prostorije otkopnog polja Z2zbog nepovoljnog uticaja na ispumpavanje vode iz Vezno ventilacionog prekopa Zapad izvode se u toku jedne smjene svakog radnog dana.

- Ispumpavanje vode iz otkopnog polja Z4/3 gdje se nalazi KMŠČ, vrši se neprekidno. Ispumpana je voda iz Transportne prostorije otkopnog polja Z4/3 u dužini od 302 m. Do dna sinklinale ostalo je još 40 m prostorije koja je ispunjena vodom. Nakon ispumpavanja ovog dijela navedene prostorije biće izvršenaprospekcija i otplinjavanje pristupne prostorije elektro mašinskoj opremi u KMŠČ.

- Uspostavljena je linija transportnih sredstava Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ3-4, Vezno ventilacioni prekop 1 OPZ5, Transportna prostorija OPZ5 na T-10 u Glavnom transportnom niskopu Zapad radi sanacije dijelaVezno ventilacionog prekopa Zapad i time su stvoreni uslovi za dovođenje njegovog profila uprojektovano stanje pouzimanjem nataloženog materijala.

- Neprekidno se vrši kontrola gasnih i ventilacionih parametara ručnim mjerenjima pomoću ručnih prenosnih instrumenata, laboratorijskim analizama i automatskom daljinskom kontrolom putem metanometrijske centrale na svim karakterističnim mjestima u jami.