ODRŽANA 22. VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE RMU „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI

U prostorijama Direkcije RMU „Banovići“ d.d. Banovići danas je održana 22. vanredna sjednica Skupštine Društva na kojoj su razmatrane i donesene odluke o razrješavanju članova Nadzornog odbora i imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora.

Sjednicu je otvorio Sekretar Društva Emir Rahmanović, koji je u uvodnom obraćanju, između ostalog, pozdravio dioničare i zaželio dobrodošlicu prisutnima. Prije prelaska na dnevni red sjednice izabrana su radna tijela Skupštine. Za predsjednika Skupštine jednoglasno je izabran punomoćnik Vlade FBiH Amir Halilčević, a za ovjerivače zapisnika Ismet Alić i Mirsad Smajlović.

Nakon elaboriranja svake pojedinačne tačke sjednice i na osnovu rezultata glasanja donešene su odluke Skupštine Društva kojima su dužnosti razriješeni članovi Nadzornog odbora ispred državnog kapitala zbog gubitka povjerenja dioničara, i to Edina Kurtića i Amira Brigića, a na njihova mjesta kao vršioci dužnosti imenovani su Fertik Glibanović i Enver Omazić na mandatni period do okončanja konkursne procedure, a najduže do 3 mjeseca.

Na inicijativu malih dioničara, došlo je i do razrješenja dužnosti člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Antuna Luburića zbog gubitka povjerenja dioničara i imenovanje novog člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala Seada Milavice na mandatni period do okončanja konkursne procedure, a najduže do 3 mjeseca.