PUNA PODRŠKA RUDNIKU KAO TRENUTNO NAJPOUZDANIJEM STUBU ENERGETSKE STABILNOSTI FBiH

U prostorijama Direkcije rudnika “Banovići” danas je boravio Federalni premijer Fadil Novalić, u sklopu posjete općini Banovići povodom obilježavanja 10. septembra Dana općine Banovići. Na sastanku sa direktorm Društva Elvirom Salihovićem i njegovim saradnicima Premijer je upoznat sa poslovanjem Rudnika i najznačajnijim projektima za čiju realizaciju je potrebna podrška federalnog nivoa.

Istaknuto je da je trenutno prioritet na stabilnosti preduzeća, jer rudnik „Banovići“ i dalje moraju biti čvrst i stabilan faktor energetskog sistema FBiH.

- Prilikom posjete općini Banovići prirodno je doći u Rudnik, ne samo iz razloga jer je to federalna institucija, nego zato što je to najutjecajniji faktor privrede u ovoj općini, zbog toga nam je veoma važna stabilnost situacije u Rudniku. Mi u pravilnim razmacima posjećujemo ovu kompaniju, jer se zanimamo kakvo je stanje bilansa, opreme i stanje radne snage. Otvaramo svaku vrstu komunikacije kako bi vidjeli sta možemo uraditi za održivost poslovanja ovog Rudnika, koji ne smije biti u nestabilnoj zoni, posebno sada kada imamo problema u drugim Rudnicima – kazao je Premijer FBiH.

Osim najavljene podrške premijer Novalić govorio je i o pripremi novih projekata vezanih za izgradnju puta Vareš – Banovići, čiji je, kako navodi, idejni tvorac.

Federalnom premijeru je tokom sastanka prezentirana aktuelna situacija u Rudniku, problemi sa kojim se susreću, kao i projekti koji se provode i planiraju. Ono na što je posebno stavljen akcenat je revitalizacija jamske proizvodnje, a samim tim i poboljšanje kvalitete uglja.

- Na današnjem sastanku Premijeru Novaliću prezentirali smo rezultate tekuće godine i stanje u kojem se kompanija nalazi. Trentno provodimo mjere i aktivnosti koje se odnose na proces stabilizacije poslovanja, shodno onome što nam se dogodilo krajem marta, a radi se o požaru u „Podzemnoj eksploataciji uglja“. Primaran cilj nam je podignuti nivo proizvodnje obzirom da je tržište trenutno takvo da JP „Elektroprivreda BiH“ svakodnevno potencira dodatne količine uglja, kao i uspostava jamske proizvodnje koja je kvalitativno od strateškog značaja – naveo je direktor RMU“Banovići“, Elvir Salihović.

Takođe su iznijete sugestije i inicijative koje mogu doprinijeti poboljšanju stanja u Rudniku. Dogovoreno je da se u narednom periodu održe sastanci predstavnika Vlade FBiH sa upravom Društa, kako bi se konkretizirale mjere podrške. Rudnik je u fazi početka novog investicionog ciklusa, kao i završetka već započetih investicija, zbog čega je podrška Vlade FBiH neophodna, posebno u pregovorima o obezijeđenju kreditnih sredstava od Razvojne banke.

U svom obraćanju medijima direktor Salihović istakao je zadovoljstvo dosadašnjom podrškom i razumijevanjem od strane Vlade FBiH.