Rudari rudnika Banovići svoj ovogodišnji praznik dočekali su u dobrom raspoloženju obzirom da godinu završavaju sa značajnim količinama iskopanog uglja, posebno u zadnjem dijelu godine. Naime u mjesecu novembru uspijeli su oboriti i rekord kada su iskopali čak 183.893 tone separisanoog uglja, što nije zabilježeno u poslijeratnom periodu. Prilično visoke mjesečne planove uspijeli su prebaciti za 25% u čemu ih nisu spriječili ni otežani zimski uslovi rada. Važno je napomenuti da je za 20% prebačena i prošlogodišnja novembaska proizvodnja uglja, koja je takođe bila iznad plana, što je svakako dokaz kontinuiranog napetka.

Izvanredne rezultate na proizvodnji uglja pratila je i realizacija otkrivke, pa je u mjesecu novembru proizvedeno 1.066.560 metara kubnih čvrste mase, odnosno 21% više u odnosu na plan.

Dobri proizvodni rezultati nisu slučajni, prethodila im je temeljna priprema, dobra organizacija kao i nešto povoljniji vremenski uslovi u ovom periodu.

Iako je dobrim dijelom godine bilo složenih situacija i zastoja na proizvodnim pogonima, kao i uplitanja politike u rad i razvoj preduzeća, radnici su i u takvim uslovima sproveli planirane aktvnosti i svoju energiju usmjerili na ono što je najbitnije, a to je proizvodnja uglja. Kraj godine donio je stabilizaciju i dobre rezultate koji su jasni indikatori za pozitivno poslovanje i ostanak Rudnika Banovići na liderskoj poziciji.