Upravu društva čine:


Direktor Društva
Dr.sci. Munever Čergić, dipl.ing.rud.

Rođen je u Banovićima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. 1987. godine završio je Rudarsko – geološki fakultet u Tuzli, na kome je magistrirao 2008. godine, i na istom doktorirao 2012. godine. Od avgusta 1988. godine zaposlenik je ovog Društva, gdje je obavljao različite vrste poslova, počev od inženjera za unapređenje normi, tehnički rukovodilac bušenja i miniranja, odgovorni projektant za površinsku eksploataciju, a od 2004. godine obavlja poslove direktora RMU „Banovići“ d.d. Banovići. Dobitnik je priznanja “Privredna ličnost BiH 2005″, “Šampion među šampionima biznisa 2010″ i “Najmenadžer regiona 2013″.


Izvršni direktor za tehničke poslove
dr. Ibrahim Lapandić, dipl.ing.rud.

Rođen je 1961. godine. Osnovnu školu završio u Banovići Selu a srednju u Banovićima. Rudarski fakultet završio je u Tuzli, te na istom stekao zvanje magistra i doktora tehničkih nauka iz oblasti rudarstva. Funkciju izvršnog direktora za tehničke poslove obavlja od 2004. godine.


Izvršni direktor za pravne poslove
Zlata Junuzović, dipl.pravnik

Rođena je 1963. godine. 1990. godine je završila Pravni fakultet u Sarajevu, i ima položen pravosudni ispit. Od 1994. godine je zaposlenica ovog Društva, gdje je obavljala poslove pravnika, rukovodioca opštih poslova, rukovodioca pravnog sektora, rukovodioca Direkcije a od 2008. godine obnaša funkciju izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.


VD Izvršni direktor za ekonomske poslove
Almir Delić, dipl.ecc.

Rođena je 1976. godine. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je 2000. godine, na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Od 2001. godine zaposlenik je RMU "Banovići" d.d. Banovići, gdje je od 2006. do 2016. godine obnašao funkciju Rukovodioca službe knjigovodstva.


Izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti
Elvir Jamaković, dipl.ing.rud.

Rođen je 1970. godine u Banovićima. 1997. godine završio je Rudarsko – geološki fakultet u Tuzli. Od 2000. godine zaposlenik je RMU "Banovići" d.d. Banovići.