Nadzorni odbor Društva nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane Zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni Odbor čine:

Mr. Emin Haračić, dipl. ing. rud - predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala)

Rođen je 1964. godine. Srednju školu završio je u Kaknju, a diplomirao na Rudarsko – geološkom fakultetu u Tuzli. Magistar je tehničkih nauka. Od 2007. do 2011. godine obnašao je funkciju predsjednika Nadzornog odbora, a 2011. do 2015. godine funkciju člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići na mandatni period od četiri godine. 2015. godine ponovo je izabran za predsjednika Nadzornog odbora na mandatni period od četiri godine. Trenutno je zaposlen u rudniku "Kakanj".


Dr.sci. Rasim Kovačević, dipl. ing. rud. - član Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala)
Rođen je 1960. godine. Srednju Mašinsko - tehničku školu završio je u Banovićima, a diplomirao na Rudarsko - Geološkom fakultetu u Tuzli. Doktor je tehničkih nauka u oblasti rudarstva. od 2015. godine. Prvi put obnaša funkciju člana Nadzornog odbora u RMU "Banovići" d.d. Banovići. Trenutno obavlja funkciju glavnog tehničkog rukovodioca rudnika "Površinska eksploatacija uglja" u RMU "Banovići" d.d. Banovići.Antun Luburić, dipl.ing. prometa - član Nadzornog odbora (predstavnik privatnog kapitala)

Rođen je 1968. godine u Vukovaru, gdje je završio srednju školu. Fakultet prometnih znanosti, željeznički smijer završio je u Zagrebu. Prvi put obnaša funkciju člana Nadzornog odbora u RMU "Banovići" d.d. Banovići.