Vršioci dužnosti Uprave RMU "Banovići" d.d Banovići prisustvovali su danas u Sarajevu prvom radnom sastaku sa federalnim ministrom energetike, industrije i rudarstva Nerminom Džidićem. Sastanku su, takođe, prisustvovali i članovi Nadzornog odbora rudnika "Banovići".

Sastanak sa Nadzornim odborom Rudnika i Federalnim ministrom protekao je u znaku preuzimanja informacija o prethodnom dogovoru vezanom za zamjenu Uprave rudnika "Banovići".

Nakon toga održan je sastanak sa novoimenovanim vršiocima dužnosti Uprave rudnika "Banovići", čiji je cilj bio informisanje resornog ministarstva i samog ministra Džindića o stvarnom stanju u Rudniku.

U obraćanju medijima, poslije završenog sastanka, ministar Džindić je rekao da je današnji sastanak sa vršiocima dužnosti četiri izvršna direktora i generalnim direktorom rudnika "Banovići" rutinski posao za Vladu FBiH i resorno ministarstvo, odnosno da je to razmjena osnovnih informacija i upoznavanje oko procesa zamjene Uprave, kao i prilika da se usaglase određeni ciljevi za naredni period.

Takođe je došlo i do razmjene informacija vezanih za poslovanje Rudnika kao i za plan poslovanja do kraja 2020. godine.

Prema riječima ministra Džindića, sastanak će biti ponovo održan za 15 dana, ali ovoga puta u direkciji rudnika "Banovići"

- Za 15 dana VD Uprava će pripremiti određene informacije i određene podatke vezane za poslovnje Rudnika. Uprava je danas izvjestila resorno ministarsvo i mene lično o nekim podacima i brojkama koje do sada nažalost nisu bile tako transparentne i javne. Kada dobijemo zvanične podatke, mi ćemo ih i prezentovati. Poznato je da rudnik Banovići ima 2884 uposlenika i da od ukupnog prihoda na godišnjem nivou od oko 150 miliona KM, 58% otpada na plate i to je ono na šta ćemo se fokusirati u narednom periodu.

Jako bitan je i podatak da na materijalne troškove otpada negdje oko 20% od ukupnog prihoda Društva, što je takođe potrebno dodatno izanalizirati i uvidjeti gdje je moguće napraviti određne uštede.

Takođe, ugovore koji su potpisani u zadnjih mjesec dana od strane bivše Uprave potrebno je dodatno analizirati i vidjeti da li su neophodne za kontinuiran i siguran rad preduzeća. Radi se o dvije vitalne nabavke i to trakastog transportera za površinski kop "Turija" u vijednosti oko 4.6 miliona KM i ugovor o nabaci odlagača za odlaganje otkrivke, takođe na kopu "Turija".

Obzirom da nas je novoimenovana Uprava izvijestila o određenim problemima vezanim za finansiranje tekućeg poslovanja ali i finansiranje pokrenutih projekata, mi ćemo već naredne sedmice održati sastanak sa predstavnicima banaka kako bi pomogli rudniku "Banovići" da dobije određena kreditna zaduženja kako bi projekte mogli završiti do kraja"- kazao je Džindić.

VD generalni direktor rudnika "Banovići" Fadil Kudumović danas je imao svoje prvo obraćanje javnosti u ovoj funkciji.

- Danas smo došli u resorno ministarstvo da dostavimo prave podatke i realno stanje rudnika "Banovići". Šesnaet godina je načelu Rudnika bila stara Uprava i mi smo pretpostavljali da za to vrijeme informacije u cijelosti nisu dolazile do Resornog ministarstva, što se u današnjem razgovoru i potvrdilo.

Mi smo sada predočili ugovore koje je prethodna Uprava sklopila, sedam dana prije smjene, u iznosu oko 20 miliona KM. Ti ugovori su potpisani bez obezbjeđenih sredstava, što nije po zakonu. Bilo je potrebno obezbjediti sredstva, a tek onda sklapati ugovore. Zbog toga smo od Resornog ministarstva tražili pomoć s bankama koja nam je potrebna u ovom trenutku, kako bi mogli realizovati iste. Da bi normalno funkcionisao rudnik "Banovići" nama je potrebno nekih 20 miliona KM, da bi smo pokrili stvarne gubitke koje smo predočili ministru Džindiću, od koga smo danas i dobili punu podršku". - kazao je Kudumović.