Delegacija rudnika „Banovići“ tokom maja boravila je u Kini na dogovorenim sastancima sa kineskim bankama. Razmatrana su ključna pitanja vezana za finansiranje izgradnje Termoelektrane u Banovićima. U maratonskim razgovorima sa šest banaka najpribližniji stavovi usaglašeni su sa konzorcijem banaka ICBC.

Na sastanku su dogovorene bitne stavke Ugovora. Kinezi su odustali od prvobitno traženog ugovora za trgovinu strujom koji se odnosio na prodaju struje unaprijed, od hipoteke objekata, kao i od državne garancije za finansiranje projekta. Dovoljno da garanciju da samo Vlada FBiH. Predstavnici Rudnika za uzvrat prihvatili su otvaranje dva računa za trgovinu strujom kojima će moći raspolagati uz dogovor sa kineskim bankama. Kao garancija za redovne finansijske isplate na računima će u svakom momentu biti novčani iznos u visini od dvije kreditne rate.

Stavka Ugovora koja još uvijek nije usaglašena, a koju će sa Kinezima dogovarati Federalna Vlada i Ministarstvo finansija, odnosi se na dogovor o isplati novčanih sredstava ukoliko dođe do problema na projektu izgradnje Termoelektrane. To bi se pitanje trebalo riješiti početkom mjeseca juna da bi se nakon toga, po ranijem dogovoru Ugovor mogao parafirati 12. juna u Pekingu.

Nakon parafiranja, a prije zvaničnog potpisivanja Ugovora o finansiranju termobloka potrebno je prikupiti saglasnosti od Ministarstva energije, industrije i rudarstva, Ministarstva finansija, Vlade FBiH, Parlamenta FBiH, te Skupštine dioničara Rudnika. Okončanje procedure i potpisivanje Ugovora planirano je tokom mjeseca avgusta nakon čega bi kineska kompanija trebala započeti projektovanje termobloka. Završetak projektovanja kao i pribavljanje građevinske dozvole predviđeno je do maja naredne godine nakon čega će uslijediti povlačenje novčanih sredstava iz kineskih banaka.

Ugovor će biti na snazi narednih 15 godina, od čega 4 godine grejs i 11 godina otplatnog perioda.

Dogovori o finansijskoj konstrukciji privode se kraju, a u međuvremenu se finaliziraju i pripremni radovi na terenu. Urađena je nivelacija terena predviđenog za Termoelektranu na kojem se trenutno odvijaju geomehanička bušenja, a po završetku ispitivanja zemljišta pristupit će se ograđivanju prostora. Ovim aktivnostima Rudnik će osigurati sve potrebne uslove za ulazak kineske kompanije na teren i zvanični početak gradnje Termoelektrane u Banovićima.