Poslanici usvojili informaciju o energetskoj dozvoli za izgradnju TE ”Banovići”

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH data je saglasnost na Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju TE ”Banovići” – blok 1-350 MW, investitora RMU Banovići.

Poslanici su usvojili zaključak po kojem Parlament FBiH obavezuje Vladu FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i RMU ”Banovići” da uime FBiH nastave aktivnosti na izgradnji TE ”Banovići”, Blok 1 – 350 MW.

Također, usvojenim zaključkom ovlašćuje se Vlada FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i RMU ”Banovići” d.d. Banovići da uime Federacije BiH okončaju sve aktivnosti na zaključivanju potrebnih ugovora, i o tome informiraju Parlament FBiH.

Parlament FBiH obavezuje Vladu FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i RMU ”Banovići” d.d. da o svim fazama izgradnje informiraju PFBiH.