Glavni odbor Samostalnog sindikata rudara u FBiH obavještava javnost da je u fazi pregovaranje vezano za zaključivanje Kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva na teritoriji FBiH, u kome je postignut sporazum o povećanju najniže neto satnice sa 2,50 KM na 2,70 KM. Ovaj dogovor prihvaćen je od strane JP “Elektroprivreda” BIH koja upravlja rudnicima u Koncernu Elektroprivrede.

Svojom Odlukom uprava RMU “Banovići” d.d. Banovići broj 1178/20 od 28.01.2020. Godine dala je bezuslovnu saglasnost za povećanje najniže satnice. Takođe je uprava RMU “Banovići” d.d. Banovići na inicijativu Sindikalne organizacije rudnika Banovići donijela Odluku o povećanju iznosa toplog obroka za radnike rudnika “Banovići” sa trenutnih 10 KM na 14KM sa primjenom od 01.01.2020. godine, čime je standard rudara u Rudniku znatno poboljšan.

Samostalni sindikat rudara u FBiH će i u narednom periodu nastaviti sa sindikalnom borbom za povećanje standarda rudara u FBiH.