Na osnovu prethodne saglasnosti Vlade FBiH Nadzorni odbor rudnika “ˇBanovići” na petnaestoj telefonskoj sjednici donio je Odluku u razriješeavanju članova uprave Društva, radi isteka mandata.

Na istoj sjednici donijeta je i Odluka o imenovanju novih vršilaca dužnosti Uprave i to; za novog generalnog direktora imenovan je Fadil Kudumović, dok je na mjesto izvršnog direktora za tehničke poslove imenovan Selmir Bjelić. Izvršni direktor za finansijske poslove je Ibrahim Demirović, investicije i razvoj novih djelatnosti vodit će Damir Mrkonjić, a pravne i kadrovske poslove Jasmina Husić- Mujić.

Vlada FBiH dala je saglasnost za imenovanje nove Uprave na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od 6 mjeseci. Podsjećamo da je rudnik “Banovići” na Skupštini društva održanoj sredinom februara dobio i novi Nadzorni odbor na čelu sa predsjednikom Begom Birparićem. Četvorogodišnji mandat, osim predsjednika, dobili su i članovi Nadzornog odbora Edin Kurtić i Antun Luburić.