U mjesecu martu 2020. godine ostvareni rezultati na proizvodnji uglja su za 4,72% manji u odnosu na plan, dok su rezlutati na proizvodnji otkrivke veći za 5,40% od planiranih. Ovo su svakako pozitivni rezultati posebno ako se uzme u obzir da su ostvareni u vrijeme vanrednog stanja izazvnog pojavom pandemije virusa COVID - 19, kada je u Rudniku planski smanjen broj radnika na proizvodnji i održavanju ali i na jedan dan potpuno zaustavljen rad jame zbog dezinfekcije cijelokupnog prostora.

Ostvarenje otkrivke, koja je u ovom mjesecu išla iznad plana, rezultat je zadovoljavajuće raspoloživosti damper kamiona, kao i dobra organizacija rada i stručno pozicioniranje bagerskih jedinica unutar površinskih kopova.

Povoljne vremenske prilike u prvom dijelu godine, kao i dovoljan broj raspoloživih proizvodnih kapaciteta dali su dobre proizvodne rezultate i na kumulativnom nivou.

Mjesec januar, kada je u pitanju proizvodnja uglja, završen je sa 98,79%, dok je u februaru proizvodnja uglja išla iznad plana kada je proizvedeno 102,67% .

Tako je ostvarena proizvodnja uglja na kumulativnom nivou za prva tri mjeseca tekuće godine zanemarivo niža u odnosu na plan i iznosi 98,96% tona separisanog uglja.

Proizvodnja otkrivke u mjesecu januaru iznosila je 91.88%, u februaru je povećana na 101,02% a u martu 105.40% u odnosu na plan.. Proizvodnja otkrivke na kumulativnom nivou za period januar- mart 2020. godine iznosi 99,43%.

Dobri rezultati bilježe se i ukoliko se pristupi poređenju proizvedenih količna uglja i otkrivke u odnosu na isti period prethodne godine. Proizvodnja uglja u odnosu na period januar- mart 2019. godine veća je za 13%, dok je proizvodnja otkrivke veća čak 40% u odnosu na prva tri mjeseca 2019. godine.