DOSADAŠNJI PROIZVODNI REZULTATI DOBAR SU NAGOVJEŠTAJ ISPUNJENJA GODIŠNJEG PLANA

Prema zvaničnim podacima za pet mjeseci ove godine proizvedeno oko 655.509 tona separisanog uglja i realizovano 5.269.001 kubika otkirvke. Gledano u procentima, za posmatrani period proizvodnja uglja ostvarena je sa 98%, dok je plan na otkrivci za ovaj period realizovan 100.68%.

Obzirom da je od početka marta pa sve do mjeseca juna rad u Rudniku bio organizovan u skladu sa vanrednim mjerama na suzbijanju širenja korona virusa, kada je planski smanjen broj radnika na proizvodnji i održavanju, kao i činjenica da je cijeli mjesec maj bio kišovit, pomenuti rezultati su više nego zadovoljavajući.

Svih pet mjeseci radilo se stabilno i proizvodnja se održavala na nivou planirane, a ono što je potrebno istaknuti jesu zabilježeni blagi prebačaji plana na otkrivci u mjesecu februaru, martu i aprilu.

U februaru realizovana otkrivka je iznosila 101,02%, u mjesecu martu 105,40%, a i u aprilu je nastavljena tendencija rasta, kada je zabiljženo 107,83%.

Dostignuti nivo otkrivke rezultat je zadovoljavajuće raspoloživosti damper kamiona, kao i dobra organizacija rada i stručno pozicioniranje bagerskih jedinica unutar površinskih kopova.

Mjesec januar kada je u pitanju proizvodnja uglja završen je sa 98,79%, dok su u februaru količine uglja proizvedene iznad plana u iznosu od 102,67%. Martovska proizvodnja uglja bila je za manje od pet procenata ispod plana, dok se u mjesecu aprilu stanje nešto popravilo pa je zabilježena proizvodnja iznsoila 98.40%.

Proizvodna slika u prvih pet mjeseci ove godine je preduslov za dobre rezultate u narednom periodu, posebno iz razloga što su unazad nekoliko godina proizvodna problematika i minusi bili najizraženiji u prvom dijelu godine, pa su se nekoliko mjeseci pred kraj godine ulagali maksimalni napori kako bi se sustigao plan proizvodnje.

Bez obzira na vremenske prilike koje će uslijediti dolaskom jeseni i zime i otežati uslove rada, uz podizanje aktivnosti i stepena ključnih i pomoćnih kapaciteta vrlo je izvjesno održavanje dostignutog nivoa proizvodnje i ispunjenje plana na kraju godine.

Prema raspoloživim podacima za 29 dana mjeseca juna tekuće godine ostvarena je proizvodnja od 125.871 tone separisanog uglja, što je 98,89% u odnosu na plan i realizovano 862.430 metara kubnih čvrste mase, odnosno 81,11% od planirane.

Cijeli mjesec maj ali i prva polovina juna bili su izrazito kišoviti što je dodatno otežavalo rad na površinskim kopovima posebno u realizaciji otkrivke.

I pored toga, gledano kumulativno za prvih 6 mjeseci proizvedeno je 98,40% separisanog uglja u odnosu na plan i realizovano 97,5% direktne otkrivke.

Važno je napomenuti i da je Rudnik prvi put u poslijeratnom periodu zabilježio pozitivne poslovne rezultate u prvih 6 mjeseci godine.