POSLJEDNJA FAZA EKSPLOATACIJE IZ OTKOPNOG POLJA Z 1⁄3

Iako je prvi mjesec tekuće godine u pogonu „Podzemna eksploatacija uglja“ završen sa proizvodnjom uglja od 101%, već narednih mjeseci dolazi do pada proizvodnje iz jame prouzrokovane određenim zastojima u otkopnom polju Z 1⁄3.

Na smanjenje proizvodnje uglja tokom februara od 60% najviše uticaja imao je planirani zastoj skraćenja širokog mehanizovanog čela sa 95 metara na 70 metera, te radovi na demontaži i izvlačenju 15 sekcija iz jame.

Isti nivo proizvodnje uglja nastavljen je i u mjesecu martu zbog velikog broja mašinskih i elektro zastoja na transportnim uređajima, te rudarskih problema koji se ogledaju u prethodnom zahvatu, odnosno dotrajalom žičanom pletivu koje je vremenom izgubilo svoju funkciju. Međutim i pored ove problematike očekivanja su da se do kraja maja završi preostali dio trećeg zahvata eksploatacije ovog otkopnog polja. To bi zvanično bilo prvo otkopno polje u zapadnom reviru koje se više neće otkopavati.

Otkopno polje Z8 pripremljeno u januaru ove godine jedino je otkopno polje koje je pod prirodnom krovinom u zapadnom reviru ugljenog sloja jame „Omazići“ iz kojeg će se vršiti eksploatacija uglja u narednom periodu. Očekivanja su da će ovo otkopno polje doprinijeti boljim i lakšim uslovima rada, te dosta kvalitetnijem i kaloričnijem uglju. Planirana dinamika napredovanja kretat će se oko 70 metara mjesečno i pružat će pouzdanost u snabdjevanju tržišta ugljem sve do aprila naredne godine.

Početku otkopavanja prethodit će radovi na demontaži i rekonstrukciji kompleksa mehanizovanog čela, te prebacivanje opreme u novo otkopno polje dužine 600 metara i širine 100 metara. Angažovanje radnika na ovim poslovima trajat će oko 28 dana.

Ovakav tempo radova u posljednjem periodu doveden je u okvire evropskih normi. Nekada je prebacivanje opreme iz jednog otkopnog polja u drugo trajalo i do 40 dana, ali danas nakon uvođenja savremene mehanizacije, nabavkom novih kombajna i efikasnijeg rada zaposlenih poslovi se obavljaju u dosta kraćem vremenskom intervalu.

Otkopavanje uglja iz zapadnog revira teče u skladu sa predviđanjima, a uporedo se nastoje obavljati poslovi i na istraživanju sjevernog revira. Cilj istraživanja je adekvatno definisanje ugljenog sloja i pratećih naslaga, te ispitivanje tektonike koja predstavlja najzahtjevniji dio eksploatacije u jami. Istraživanje prostorija vrši se mehanizovanim načinom, ali u slučaju manjih profila prostorija i lakših rješavanja tektonskih poremećaja istraživanja se vrše i ručno, a sve u skladu sa pripremljenom projektnom dokumentacijom. Do sada je istraženo oko 50% revira sjever, a u narednom periodu radit će se na intenziviranju tih poslova da bi se stvorili uslovi za povećanje proizvodnje iz jame i nabavke još jednog mehanizovanog čela.


U pogonu „Podzemna eksploatacija uglja“ nedavno je završen projekat izrade glavnog transportnog niskopa JUG 4 nakon čega se pristupilo pripremama za početak građevinskih radova, odnosno uređenja vanjskog kruga platoa. Uređenje vanjskog kruga trajat će do jedanaestog mjeseca ove godine nakon čega će se početi raditi prvih 30 metara niskopa.

Glavni transportni niskop JUG 4 biće prostorija velikog profila, širine 5 metara i visine oko 4 metra, koja će služiti za transport u periodu povećanja proizvodnje uglja iz jame sa dosadašnjih 430.000 tona na 750.000 tona separisanog uglja.