ODRŽANA 28. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE RMU “BANOVIĆI” D.D. BANOVIĆI

Na 28. redovnoj sjednici Skupštine RMU “Banovići” d.d. Banovići koja je održana 29. juna ove godine odlučivalo se o šest tačaka dnevnog reda. Na samo početku izvšen je izbor radnih tijela; predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. Sjednicom Skupštine je predsjedavala Jasmina Pašić, predstavnik dioničara Vlade FBiH većinskog vlasnika kapitala.

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu koji se našao na dnevnom redu Skupštine nije usvojen iz razloga što do početka zakazivanja sjednice Skupštine RMU ''Banovići'' d.d. Banovići nije izvršen izbor vanjskog revizora za 2019. godinu, zbog zastoja u provođenju postupka javne nabavke vanjskog revizora za 2019. godinu.

Ni Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu nije usvojena. Dobit je ostvarena negdje oko 745 000 KM. Prijedlog Uprave je bio da se dobit raspodijeli u akumuliranu dobit preduzeća. Međutim, takav prijedlog nije usvojen iz razloga što nije usvojen ni Izvještaj o poslovanju.

Na sjednici su većinom glasova dioničara donešene Odluke o razriješenju dužnosti članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata, kao i imenovanju novog predsjednika i članova Odbora za reviziju. Za predsjednika Odbora za reviziju RMU “Banovići” d.d. Banovići izabran je Denis Turić, a za članove Elvir Salihović (državni kapital) i Adisa Balić (privatni kapital - dioničari). Na kraju sjednice usvojena je i Odluka o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU “Banovići” d.d Banovići.