Od samog početka tekuće godine proizvodnja uglja u Podzemnoj eksploataciji bila je otežana, radilo se u teškim uslovima otkopnog polja Z1/3 koji su osim na proizvodnju uglja uticali i na vremenski rok otkopavanja. U mjesecu julu oprema je prebačena u novo otkopno polje Z8, u kome se proizvodnja trenutno odvija. Bolji uslovi rada u otkopnom polju Z8 odmah su dali rezultate pa se proizvodnja u avgustu, septembru i oktobru značajno povećala. U mjesecu novembru proizvedeno je 47.785 tona separisanog uglja, odnosno 107, 6 % od planiranih količina. Trenutno se radi i na pripremi novog otkopnog polja Z4 koje će biti završeno do mjeseca aprila naredne godine. Pretpostavke su da će uslovi rada u otkopnom polju Z4 biti izuzetno povoljni, a u prilog tome govori i činjenica da je u susjednom otkopnom polju Z3, u kome se ranije radilo, jamska proizvodnja uglja bila najbolja, kada se dnevno znalo proizvesti i do 3.000 tona separisanog uglja. Uporedo sa pomenutim poslovima radi se i na istraživanju Sjevernog revira, odnosno istražne prostorije IP3, nakon čije izrade se završava sa projektom israživanja, te pristupa izradi projekta otvaranja Sjevernog revira. Otvaranjem Sjevrnog revira i ugradnjom novog mehanizovanog čela, koje se u narednom periodu planira nabaviti u jamu, istovremeno bi se vršilo otkopavanje i u Sjevernom i u Zapadnom reviru, a tom dinamikom rada zasigurno bi bilo moguće ostvariti proizvodnju od 800.000 tona separisanog uglja. U podzemnu ekspolataciju i ove godine su izvršena značajna investiciona ulaganja. Osim investiranja u izgradnju JUGA-a 4, nabavljen je i čelni grabuljar vrijednosti od milion i sto hiljada KM, koji je montiran i radi na proizvodnji u otkopnom polju Z8, kao i određene količine pruge za dizel lokomotivu u vrijenosti od milion KM.

Ubrzo će biti raspisan i tender za pomenutu nabavku novog širokog mehanizovanog čela, koje se prije sedam godina pokazalo kao vrlo produktivna investicija. Takođe je toku i nabavka četiri grabuljasta transportera, dva DGT - 440 i dva DGT – 616, kao i kompresorskog postrojenja sa potrebnom opremom, te mašina za pranje i sušenje veša.

Prema riječima tehničkog rukovodioca podzemne ekspolatacije, Dževada Dostovića, proizvodnja u jami bi u narednoj godini trebala biti znatno bolja, uzmu li se u obzir povoljniji uslovi u otkopnim poljima, kao i najavljene investicije u narendoj godini.