U BUDUĆNOSTI INVESTIRATI PO PRIORITETIMA

AKCENAT STAVLJEN NA INVESTICIJE POTREBNE ZA ZAVRŠETAK PROCESA MONTAŽE TRANSPORTNOG SISTEMA ZA ODVOZ JALOVINE

Nedugo nakon imenovanja na ovu poziciju imali smo priliku razgovarati i sa v.d izvršim direktorom za investicije i razvoj novih djelatnosti rudnika „Banovići“ mr. Damirom Mrkonjićem. Stvarno stanje investicionog ulagnja kao i planove u budućnosti iznio je u kratkom razgovoru za list „Rudar“.

Na samom početku razgovora osvrnuli smo se na najznačajnije, ranije započete, procese investiranja u koje bez premca spada izgradnja transportnog sistema za odvoz jalovine na površinskom kopu „Turija“.

- Izgradnja transportnog sistema za odvoz jalovine svakako je vrijedan projekat, ne samo zbog velikog ulaganja, nego zbog onoga što će po završetku izgradnje donijeti proizvodnom procesu rudnika. Mi nastavljamo aktivno raditi na na tom projektu koji bi prema procjenama trebao biti završen 2022. godine, kada će kapacitet proizvodnje biti značajno povećan - ističe Mrkonjić.

U prvu fazu izgradnje investirano oko 30 miliona KM, otežavajuća okolnost u daljem radu su potpisani ugovori bez obezbijeđene finansijske konstrukcije

- U 2019. godini pokrenuta je nabavka odlagača za transportni sistem u iznosu od 15.794.998. KM sa PDV-om kao i veznog transportera za odvoz jalovine na površinskom kopu „Turija“ u iznosu od 4.679.996 KM. Sporne ugovore prethodna Uprava je potpisala sa TTU „Energetik“ d.o.o Tuzla i još pet firmi, 5. maja ove godine. Ono što je interesanto jeste da je i Ugovor za nabavku Odlagača sa firmom „Remex“ d.o.o Tuzla sklopljen 8. maja ove godine, samo nekoliko dana prije isteka mandata staroj Upravi. Ugovori su sporni iz razloga jer ni za jedan od njih nisu obezbijeđena finansijska sredstva. Indikativno je i to da su potpisani ugovori samo jednu do dvije konvertibilne marke niži od procjenjene vrijednosti kao i mali broj zainteresovanih kandidata/ponuđača - konstatovao je Mrkonjić.

I u ovim okolnostima realizacija projekta je nastavljena dalje, a trenutno su započeti radovi na izradi betonskih elemenata za drobilično postrojenje transportnog sistema.

Osim na izradi transportnog sistema, radi se i na investiranju u pomoćnu mehanizaciju koja je neophodna za proizvodni proces, pa je u prošloj godini pokrenuta nabavka četiri buldozera procijenjene vrijednosti 3.200.000 KM. Dva buldozera pokrenuta su u investicionom ciklusu iz 2019. godine, dok su druga dva predviđena Planom investicija za 2020. godinu

Druga, ne manje značajna investicija započeta u 2019. godini, a koja će se značajno odraziti na efikasniji rad u podzemnoj eksploataciji uglja, je izrada glavnog transportnog nisopa JUG-4. Radovi su aktivno nastavljeni i u ovoj godini i prema procjenama trajat će jos 2 -3 godine. Planirana vrijednost investicije u 2020. godini iznosi 2 miliona KM, s tim da će procenat utroška sredstava zavisiti od obima izvršenih radova u ovoj godini.

Kada su u pitanju ulaganja u podzemnu eksploataciju značajno je spomenuti i da je potpisan ugovor za isporuku dva dvolančana grabuljasta transportetra 2x30 kW i dva dvolančana grabuljasta transportera snage 2x22 kW. Vrijednost ugovorene opreme iznosi 1.052.996 KM.

Za investiciona ulaganja u 2020. godini planirano 67.316.500 KM od čega su 22.995.000 KM investicione nabavke započete u prethodnoj godini

Obzirom na visok Plan investicija za tekuću godinu, koji je znatno iznad raspoloživih sredstava Rudnika, jasno je da će se razlika nedostajućih sredstava pokušati iznaći iz kreditnih zaduženja, zbog čega je vrlo važno postaviti prioritete.

- Vrlo važno je odrediti redoslijed investicionih ulaganja u opremu u svim organizacionim jedinicama Društva po hitnosti i prioritetima, a pri tome voditi računa da ne dođe do ugrožavanja tehnološkog procesa proizvodnje. Važno je nastaviti i ubrzati proces započetih investicija, posebno pokrenute tenderske postupke koji se odnose na nabavku pomoćne mehanizacije - navodi Mrkonjić.

Cilj planiranih investicija je samo jedan, dobiti veću pouzdanost u tehnološkom procesu, odnosno rad u boljim uslovima sa manjim brojem kvarova, kako bi se do kraja godine, ali i u budućem periodu bez problema mogla ostvariti planirana proizvodnja.

Sagledavajući stanje investicionog ciklusa, posebno u zadnjih 10 godina, prema riječima izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti, magistra Damira Mrkonjića, one su išle u smjeru humanizacije rada s jedne strane i povećanja obima proizvodnje s druge strane, što je u potpunosti opravdano.

Izdvojio je površinske kopove i Separaciju gdje se uglavnom posljednjih godina radilo na obnavljanju opreme na najkritičnijim mjestima procesa proizvodnje, odnosno investicije su više bile usmjerene na povećanje pouzdanosti i smanjenju troškova održavanja stare opreme, nego na povećanje obima proizvodnje.

Kako bi proizvodni sistem funkcionisao bez većih problema potrebno je prije svega završiti ključne investicione projekte koji će dovesti do znatnog smanjenja troškova, a samnjeni troškovi otvaraju mogućnost novih investiranja, modernizacije i humanizacije rada na nivou Društva.