U sklopu svečane sjednice Uprave i Nadzornog odbora rudnika „Banovići“ povodom proslave Dana rudara i ove godine uručene su prestižne nagrade najzaslužnijim članovima Društva, kao i nagrade za doprinos u radu. Dodijeljeno je ukupno 9 plaketa „Zaslužni člana Društva“, te 63 plakete „Za doprinos u radu“.

Laureati specijalnih nagrada „Zaslužni član Društva“ sa „Površinske eksploatacije uglja“ su: Hajdar Garić, Ibrahim Lisičić i Hazim Mujkić.

Iz „Podzemne eksploatacije uglja“ ovu nagradu dobili su: Sead Avdić, Adin Delić i Hasan Sejdinović.

Plaketu „Zaslužni član Društva“ sa „Separacije“ dobio je Muhamed Đerzić, a iz „Željezničkog transporta“ Sead Mandalović, dok je Plaketu iz „Direkcije“ dobio Mehmed Hasanović.

Dobitnicima Plakete „Zaslužni član Društva“ pripala je nagrada u iznosu od 1.000 KM.

Plakete za doprinos u radu sa „Površinske eksploatacije uglja“ dobili su: Softić (Osman) Mirnes, Lisičić (Mustafa) Ibrahim, Ikanović ( Fejzo) Bećir, Nurković (Ahmet) Fikret, Berbić (Omer) Fadil, Šehić (Ešref) Izet, Mujkić (Emin) Hajrudin, Čamdžić (Bećir) Munever, Handalić (Mehmed) Ahmet, Đerzić (Alija) Mehmed (Posthumno), Šehić (Omer) Salih, Kurtić (Hasan) Zikret, Hasanbegović (Ramiz) Haris, Mešanović (Mehmed) Hasan, Kožuljević (Niko) Branislav, Brigić (Abdulah) Zijad, Aljić (Safet) Rizah, Sejdinović (Began) Efad, Smajlović (Šahbaz) Pašaga i Šahbazović (Safer) Safet.

Nagrade za doprinos u radu iz „Podzemne eksploatacije uglja“ dobili su: Dostović (Šaban) Admir, Hasić (Ibrahim) Nedžad, Avdagić (Nuraga) Admir, Pirić (Ešef) Damir, Okačić (Began) Nedžad, Demirović (Mehmed) Edin, Brkić (Ibrahim) Asmir, Bojić (Osman) Pašan, Čergić (Mujo) Kasim i Mušanović (Sinan) Jasmin.

Iz „Separacije“ za doprinos u radu nagrađeni su: Gutić (Muhamed) Mensur, Bećarević (Alija) Đemo, Lapandić (Uzeir) Mirsad, Suljić (Uzeir) Ramiz, Fazlić (Halil) Ševket, Efendić (Mustafa) Samir, Duraković (Osman) Izet, Kukić (Halil) Jasmin, Saletović (Ahmo) Šaćir, Alimanović (Pašaga) Salko i Nukić (Omer) Senad.

Dobitnici Plakete za doprinos u radu iz pogona „Željeznički transport“ su: Smajlović Mirsad, Mujić Alija, Ramić Mehmed, Lapandić Muhamed, Dostović Mehmed, Korošec Ivica, Brigić Nezira i Todorović Aco.

Plaketu za doprinos u radu iz pogona „Standard i usluge“ dobili su: Hidić Dika, Poljić Fatima, Zejnilović Mehmedalija, Berbić Rahman i Numanović Sead.

Svoje nagrade za doprinos u radu dobili su i zaposlenici „Direkcije“, i to: Modrić ( Adem) Kasim, Saletović (Rešid) Hašim, Kavaz (Mahmut) Mithat, Lukić (Cvijan) Milenko, Gutić (Alija) Ifeta, Halilović (Ibrahim) Nezira, Murselović (Salko) Mirsada, Lapandić (Redžo) Rasim i Kukić (Bego) Zineta.

Dobitnici plakete „Za doprinos u radu“ nagrađeni su i novčanom nagradom u iznosu od 500 KM.