Impozantan je podatak da je rukovodstvo rudnika Banovići u proteklih 16 godina u investicioni razvoj preduzeća uložilo preko 240 miliona KM, osiguranih uglavnom vlastitim sredstvima. Od 2004. godine povlačeći prave investicione poteze prije svega na obnovi i nabavci mehanizacije ovo preduzeće danas važi za jedan od najsigurniih rudnika jer radi sa najmodernijom opremom. Tokom godina na kopove su stizali bageri, damper kamioni buldozeri,pomoćna mehanizacija, te je svaka godina obilježena bar jednim kapitalnim ulaganjem koje bi znatno unaprijedilo proces proizvodnje. Podzemna eksploatacija uglja je u potpunosti prešla na mehanizovani način otkopavanja, a 2013. godine ugradnjom širokog mehanizovanog čela počinje nova era jamskog otkopavanja. Visokoproduktivna investicija brzo je dala rezultate, pa se po proračunima može konstatovati da je do sada pomoću mehanizovanog čela proizvedeno oko 2 miliona tona uglja. U periodu od 16 godina proizvedeno je uglja u vrijednosti preko 2 milijarde KM.

Kolektiv od skoro tri hiljade zaposlenih svih ovih godina išao je uzlaznom putanjom. Plate radnika su redovno isplaćivane sa konstantnim rastom i u nadprosječnom iznosu.

Takođe su svih ovih godina redovno izmirene obaveze prema državi. Od 2004. godine do danas na osnovu poreza i doprinosa, obaveza uplate PDV-a i ostalih naknada (koncesija, doprinosa za šume, turističke zajednice i sl.) državi je od strane rudnika Banovići uplaćeno oko 530 miliona KM.

Ni u jednom momentu u pomenutom periodu poslovanja Rudnik nije doveden u situaciju da ima blokirane račune, da nije u stanju isplatiti plate radnicima, uplatit im doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje, što se nažalost znalo dešavati u drugim rudnicima.

Ovo rukovodstvo konstantno je upošljavalo nove radnike, i onda kada je većina preduzeća uručivala otkaze. Za svog mandata uposlili su preko 1848 radnika, a prije devet godina povukli su potez vrijedan pohvale, zaposlivši mušku djecu banovićkih šehida i poginulih boraca.

Ovako ohrabrujući i impozantni podaci trebaju biti izazov za nadolazeće generacije, koje u budućnosti treba da iznesu sav teret ovog posla, a koji obzirom na ranije učinjeno, nemaju nimalo lak zadatak.

Za sve ove godine truda i rada ljudima koji vole ovaj Rudnik i ovaj grad, a koji prije svega vole svoj posao, nije ponestalo motivacije za nove podvige, pa se tako već za narednu godinu najavljuju veliki proizvodni i investicioni planovi, te maksimalna angažovanost na poboljšanju standarda rudara.