DA JE STANJE POSLOVANJA BLIZU ONOG KAKO SE GODINAMA PREDSTAVLJALO SADA BI IMALI ZNATNO MANJE PROBLEMA

Obzirom da rudnik „Banovići“ nakon 16 godina ima novo rukovodstvo, iskoristili smo priliku da kroz razgovor sa članovima novoimenovane Uprave pobliže upoznamo radnike o zatečenom stanju u Rudniku i njihovim daljim planovima.

Za prvog čovjeka Rudnika, odnosno, v.d. generalnog direktora imenovan je Fadil Kudumović.

Složen posao upravljanja Rudnikom preuzeo je prije nešto više od mjesec dana i nakon upoznavanja sa poslovnim stanjem i obilaska proizvodnih pogona pitali smo i za prve utiske. Kako kaže, stanje koje su zatekli pri preuzimanju dužnosti nije ni blizu onoga što je dosadašnja Uprava predstavljala javnosti svih ovih godina. Preuzet je niz ozbiljnih poslovnih problema. Ono što je, nažalost, došlo u prvi plan jesu prevelika zaduženja bez pokrića, posebno u zadnje dvije godine.

- Pred novom Upravom Rudnika mrkog uglja „Banovići“ je proces stabilizacije i konsolidacije preduzeća.Tu je došlo do velikih zaduženja u posljednje dvije godine. Nas su zatekla dva ugovora koje je stara Uprava potpisala neposredno prije primopredaje dužnosti, gdje su nas zadužili nekih 20 miliona maraka. Potpisani su ugovori bez obezbijeđenih sredstava. U prošloj godini oni su zadužili Rudnik za 50 miliona maraka kredita kod komercijalnih banaka. Takođe imamo 11.400.000 KM duga iz 2008. godine za nezaposlenost i zdravstvo, kao i dug od 4.800.000 KM iz 2014. godine za vodne naknade za koje je Poreska inspekcija, prije sedam dana, već stigla u Rudnik. - kazao nam je v.d. direktor RMU „Banovići“.

Izraubovano ležište i veliki problem sa pomoćnom mehanizacijom takođe je došlo u nasljedstvo novoj v.d. Upravi, koja je prinuđena u što kraćem roku naći efikasno riješenje. Uprkos zatečenom stanju, ipak neće odustati od prijeko potrebnih novih investicija, posebno kada je u pitanju nabavka pomoćne mehanizacije koja je neophodna za efikasan rad preduzeća i stimulisanje direktne proizvodnje.

- U toku je e-aukcija za nabavku dva buldozera. Sada, 26. juna, bilo je otvaranje tendera za još dva buldozera i greder. Takođe je u toku i nabavka drobilice na Separaciji.To je ono što je zaista neophodno i ono čemu ćemo težiti u ovoj godini, što moramo nabaviti da bi Rudnik efikasno radio i imao uslove za rad, dodao je Kudumović.

Projekat izgradnje Termoelektrane biće nastavljen, a Rudnik neće biti pripojen Koncernu JP „Elektroprivrede BiH“

Ono što se od starta pripisuje novoj Upravi jeste bojkotovanje izradnje TE Banovići. Direktor Kudumović takve navode oštro demantuje i navodi da je izgradnja Termoelektrane opći interes, kako Rudnika tako i općine Banovići, te da oni koji su trebali intenzivno raditi na tome već tri godine nisu uradili ništa. Kako kaže, projekat je u zastoju zato što se stara Uprava obavezala obezbijediti 200 miliona KM kreditnih sredstava kao učešće Rudnika u projektu termoelektrane. To nije urađeno zato što nijedna banka ne želi ulagati zbog kredita koji su podignuti u prošlom periodu.

– Mi ćemo nastaviti sa daljim aktivnostima oko izgradnje Termoelektrane. Naravno, konačnu riječ o svemu tome treba dati vlasnik i osnivač Društva, a to je Vlada FBiH. Malo je simptomatično da za tri prošle godine bivši menadžment ništa nije uradio vezano za termoelektranu, nikakve aktivnosti nije proveo, a sad se provlače priče kako ova Uprava hoće da ukine termoelektranu, hoće da Rudnik pripoji Elektroprivredi. Naravno to nije tačno. Projektat gradnje u budućnosti će biti nastavljen, ili bolje rečeno započet na pravi način. Termoelektrana je opšti interes Rudnika i Općine. Kada je u pitanju pripajanje Rudnika Koncernu EP BiH o tome nije bilo razgovora, niti je to u planovima ove Uprave. Rudnik vodimo kao samostalno preduzeće, a ono na čemu isključivo potenciramo jeste jačanje i stabilizacija. Zbog toga smatram da nema mjesta pričama o pripajanju i opstrukciji - naglasio je.

Potrebno je krenuti sa uštedama i prekinuti sa neopravdanim nabavkama koje su do sada bile praksa

Obzirom na dosadašnja prevelika kreditna zaduženja, ali i brojne prethodno potpisane Ugovore za koje je potrebno iznaći finansijsku konstrukciju, prmirani cilj, ali i veliki izazov biće očuvanje likvidnosti preduzeća. Zbog toga je iz Uprave najavljeno uspostavljanje kontrole, rezanje troškova i javnih nabavki, odnosno ukidanje neopravdanih nabavki koje su dobrim dijelom i rezultat trenutnog stanja.

- U narednom periodu radit će se na procesu smanjenja troškova i javnih nabavki, kako bi se očuvala likvidnost Rudnika. Nabavka rezervnih dijelova je bila neplanirana, tako da sada imamo oko 30000000 KM neupotrebljivih dijelova, koji nisu za naše potrebe. Takođe kod angažovanja trećih lica imamo velikih sumnji koje su predmet istražnih radnji, gdje je firma “Pozder” d.o.o. do 09.05.2020. godine prevozila jalovinu po cijeni od 5,08 KM/t a sada, nakon 20 dana, prevozi po 2,5 KM/t. Razlika se mjeri u stotinama hiljada maraka na štetu Rudnika. Osnovni plan je stabilizacija Rudnika i da ostane u stanju likvidnosti. Naravno, ništa ne možemo raditi bez proizvodnje. Ako nema proizvodnje, nema ni sredstava i svaki radnik u Rudniku mora biti svjestan da se mora raditi, da nema opstrukcija. Do lošeg stanja u preduzeću nije došlo radom ove, nego bivše Uprave. Proizvodni proces u podzemnoj eksploataciji je ugrožen ukidanjem jedne smjene, gdje se radnici iz proizvodnih prebacuju na neproizvodna mjesta. Tako da plan u podzemnoj eksploataciji ne može biti ni ispunjen. Potrebna su opravdana ulaganja u sve pogone, s tim da prioritet trebaju biti oni koji daju direktnu proizvodnju. Tu prvenstveno mislimo na površinske kopove, Separaciju i Željeznički transport, popravljanje materijalno tehničke opradanosti i životnog standarda rudara. Mi sada imamo šansu to da ispravimo. Bilo ko da bude na čelu on mora raditi, jer su dobri poslovno - finansijski rezultati jedini cilj kako ove Uprave, tako, nadam se i svakog uposlenika - istakao je direktor Kudumović.

Neće biti otpuštanja radnika, ukoliko se ukaže potreba, doći će do prerasporeda, a sve u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilnikom o radu Društva

Ono što se moglo vidjeti u posljednih mjesec dana potpuno je suprotno od najavljivanog prije dolaska novoimenovane Uprave. Naime, radnicima je plasirana priča kako će doći do masovnog otpuštanja i kako će broj zaposlenih biti upola manji. Međutim, do danas nijedan radnik nije otpušten, a prema riječima prvog čovjeka Rudnika to se neće ni desiti.

- Od prvog dana preuzimanja dužnosti pristupamo domaćinski i krajnje oprezno prema preduzeću. U prilog tome govori činjenica da nema otpuštanja i “agresivnih” smjena radnika, kako je to najavljivano od strane onih koji nam nisu baš naklonjeni. Vrlo smo oprezni kada su u pitanju eventualne smjene, posebno onih koji su direktno povezani sa proizvodnjom. Nećemo ishitreno i bez kontrole ulaziti u te poslove, samo u slučaju da se ukaže stvarna potreba određenih kadrovskih promjena i prerasporeda. Moramo u potpunosti biti sigurni da oni koji dolaze na odeđene pozicije imaju potrebnu stručnost i sposobnost za rad na datim mjestima, a da pritom oni koji su ranije obnašali tu funkciju nisu zadovoljili tražene rezultate. Takođe nećemo dozvoliti mobing i pritisak na radnike Rudnika od strane pojedinih rukovodioca zbog prelaska iz jednog sindikata u drugi. Sindikat treba da zaštiti sve radnike, a ne da bude u službi jedne političke partije i pojedinaca koje štiti taj sindikat. Nagrađivanja koja su se do sada dešavala moraju biti objavljena na oglasnoj tabli, kako bi svi mogli vidjeti da li je to transparentno i po zaslugama. Napominjem da radnika treba nagraditi, a ne neradnika. U narednom periodu fokus će biti na samoj Direkciji gdje su nagrađivani pojedinci za koje su izmišljena radna mjesta sa enormno visokim platama. Tu će doći do određenih rezova tako da u samoj raspodjeli ličnog dohotka bude veća svota novca za radnike. To u prevodu znači da svako ko radi u interesu Društva ne treba da brine, jer nama su prije svega potrebni vrijedni i odgovorni radnici, zaključuje Kudumović, te na kraju razgovora poručuje radicima da se bez obzira na zatečeno stanje, dugovanja i zaduženja ne trebaju plašiti za svoje prihode koji su im Zakonom zagarantovani, a to se prije svega odnosi na ispaltu plaća, toplog obroka i sl.

Novoj Upravi Rudnika mrkog uglja Banovići u narednom periodu je u radu obećana potpuna podrška reosrnog ministarstva i Vlade FBiH.