Ako je suditi po dosadašnjim rezultatima mjesečni planovi na proizvodnji uglja i otkrivke biće prebačeni i u decembru. Za dvadeset i tri dana mjeseca decembra proizvedeno je 125.577 tona separisanog uglja, što je 107% od plana i realizovano 592.270 metara kubnih čvrste mase.

Prema procijenama tehničkog direktora Rudnika, Ibrahima Lapandića, decembarska proizvodnja biće oko 160 hiljada tona separisanog uglja. Iako se očekuju lošiji vremenski uslovi, niske temperature i mržnjenje, proizvodnja uglja bi trebala premašiti ionako visoki plan za ovo doba godine, od 157.000 tona. Posebne problematike trenutno nema ni na jednom proizvodnom pogonu pa su projekcije ovakvih rezultata realno utemeljene.